Slepit již lze prakticky cokoli s čímkoli, stačí si jen pořídit vhodné lepidlo k tomu určené. Možná se moc nehodí říci "stačí si jen", neboť při široké škále nabízených lepidel je mnohdy docela obtížné se v tomto sortimentu orientovat. Vybrat si je možno od universálních po lepidla specializovaná na určité typy materiálů. Dále je lze rozdělit podle složení, rychlosti tvrdnutí, druhu spojovaných materiálů, místa i rozsahu užití a dokonce i podle ekologického hlediska atd. Zkrátka není dost dobře možné najednou vytvořit ucelený přehled této škály přípravků a jejich použití a proto se dnes zaměříme na lepidla určená k lepení podlah. Potřebujeme-li si tedy koupit lepidlo k přilepení určité podlahové krytiny, pak můžeme zvolit ze dvou typů - z lepidel určených na podlahy obecně a lepidel na zcela určitý druh podlahové krytiny, tedy na parkety, plovoucí podlahy, PVC, dřevo atd. Autor: archiv První jmenovaná skupina lepidel se vyrábí především na disperzní bázi syntetických materiálů. Určena je k lepení hladkých koberců, linolea, k lepení podlahových krytin s vinylovým nebo PVC podkladem či nepropustných krytin s podkladem z PVC. Mezi jejich přednosti patří snadná aplikace, při níž není prakticky potřeba žádných bezpečnostních opatření, silná přilnavost (kolem 1,66 N/mm2), tvorba trvale pružného filmu a snadné čištění pomocí vody. Podmínkou při nanášení tohoto druhu lepidel je čistý, suchý a nemastný podklad. Aplikace by měla být prováděna zhruba mezi +5 - +30 stupni Celsia. Doba zasychání lepidla po aplikaci se obvykle pohybuje kolem 112 hodin. Druhou jmenovanou skupinou lepidel na podlahy jsou speciální lepidla na určité druhy podlahových krytin. V této oblasti jsou nejrozšířenější lepidla na plovoucí podlahy. Tyto typy lepidel se rovněž vyrábějí na disperzní bázi, jež se nanášejí na čistý, suchý povrch bez mastnoty. Mezi jejich přednosti lze zařadit silnou přilnavost, rychlé tuhnutí a po zaschnutí dokonalé zprůhlednění. Pro snadnější nanášení bývají vybaveny speciálním aplikátorem, který usnadňuje aplikaci přesně do míst, kde je lepidla zapotřebí, tedy do perodrážky. Čištění je rovněž možné čistou vodou. Pro lepení parket jsou vhodná především lepidla vyrobená na bázi syntetické pryskyřice či na bázi akrylátové disperze. Lepidla vyrobená na bázi syntetických pryskyřic jsou kapalná a vyznačují se velmi silnou přilnavostí, velkou penetrační silou a rychlím zasycháním. Při jejich používání je důležité dbát na bezpečnostní opatření, jako je dostatečné větrání místnosti a nekouřit. Lepidla vyrobená na bázi akrylátové disperze si zachovávají určitou pružnost a tím vyrovnávají případné další pohyby parket. Při pokládání parket na místa, kde hrozí zasažení vodou lze k jejich lepení použít speciální vodostálá lepidla. K lepení korku se nejlépe hodí a také nejvíce používají lepidla vyrobená převážně na bázi disperze syntetických materiálů. Charakteristická je pro ně pružnost, silná přilnavost, nehořlavost, případně odolnost proti vodě. Jsou určena především na lepení korkových dlaždic na stěnu i na podlahu. Lepit tak lze i korek v rolích (podkladová izolace) či předlakované dlaždice. Aplikace by měla probíhat v rozmezí teplot +5 - +30 stupňů Celsia. Čištění je možno provádět opět vodou. Nabídka lepidel je vskutku velmi široká, není snad materiál na který by lepidla nebylo. Nemusíme se tedy obávat, že by nám v prodejnách se stavební chemií nevyhověli či neuměli porodit.