Lešení je dočasná jednoduchá stavební konstrukce umožnující pohyb uvnitř i vně stavěné nebo rekonstruované budovy. Většinou se staví z kovových trubek a prken.