Lesopark je příměstský les, který v sobě kombinuje prvky původního lesa a běžného městského parku. Původní les zde bývá obohacen o síť upravených lesních cest, které mohou být doplněny lavičkami, altány, vodními plochami (jezírky, rybníčky, fontánami), plastikami, studánkami, veřejnými zahrádkami, dětskými hřišti. Lesoparky bývají zřizovány na okrajích velkých měst, v okolí lázeňských měst nebo v okolí hojně navštěvovaných rekreačních středisek.