Během letních měsíců se stavební spořitelny soustředily především na další snižování úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření. Jde o pokračování dlouhodobého trendu, který by měl klienty více motivovat k čerpání úvěru. Úrokové sazby stále klesají Hned několik stavebních spořitelen snížilo v létě úrokové sazby svých úvěrů. Na začátku července tak učinila Českomoravská stavební spořitelna (Liška), když snížila úrokovou sazbu svého překlenovacího úvěru Topkredit. Tento úvěr je tak dnes k dispozici s úrokovou sazbou 4,3 % při akontaci nižší než 40 % cílové částky, nad touto hranicí pak úroková sazba klesá až na 3,9 %. Podobným směrem se vydala i Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), když sazbu svého překlenovacího úvěru Maxi Trend, který je založen na podobných principech jako úvěr Topkredit od ČMSS, snížila o půl procentního bodu. Úvěr Maxi Trend tak nabízí při akontaci nižší než 30 % s úrokovou sazbou 4,75 % (při splatnosti úvěru do 5 let) nebo 5,75 % (při splatnosti úvěru do 10 let). Při akontaci nad 30 % je úroková sazba nejnižší, konkrétně jde o 3,95 %. Oba zmíněné úvěry, jak Topkredit, tak Maxi Trend, patří do kategorie překlenovacích úvěrů, které slouží jako jakási alternativa k hypotečnímu úvěrování. Jsou určené k financování spíše vyšších částek a požadováno u nich bývá (stejně jako u hypotéky) zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti. Stavební spořitelna České spořitelny však nesnížila pouze úrokové sazby úvěru Maxi Trend, ale ve stejné míře také všech ostatních překlenovacích úvěrů. Aktuální sazby se tak pohybují v rozmezí 3,75 % až 6,95 % v závislosti na výši akontace, době trvání smlouvy, popřípadě dalších speciálních podmínkách stanovených stavební spořitelnou. Nejčerstvější změnou v oblasti překlenovacích úvěrů je snížení sazeb u stavební spořitelny Wüstenrot, konkrétně u úvěru Partner o tři desetiny procentního bodu. Tento druh úvěru dnes stavební spořitelna poskytuje se sazbou 5,7 % v případě akontace alespoň 30 %, při nulové akontaci pak úroková sazba stoupá na 6,6 %. Stavební spořitelna Wüstenrot však na začátku srpna sáhla k ještě výraznějším změnám, když zavedla úplně nové úrokové sazby obou svých tarifů stavebního spoření. Tzv. „spořící varianta“ úročí úspory úrokovou sazbou 2,1 % a klasický úvěr sazbou 4,8 %. Při tzv. „úvěrové variantě“ bude mít klient úspory úročené pouze 1 %, ale zato bude mít levnější úvěr s úrokem 3,7 %. Zájem o stavební spoření spíše stagnuje O tom, jak se v letošním roce vyvíjí trh stavebního spoření, nejlépe vypovídá nedávno zveřejněná statistika ministerstva financí za prvních šest měsíců roku 2005. Rostoucím segmentem jsou pochopitelně úvěry; a to i díky dlouhodobému snižování úrokových sazeb, které dokumentují mimo jiné také výše uvedené letní novinky stavebních spořitelen. Je však zajímavé, že růst celkového počtu úvěrů ze stavebního spoření je letos o něco nižší než v roce loňském. Odborníci jsou tak stále nespokojeni s tím, že stavební spoření je využíváno k úvěrování v nedostatečné míře. Podle slov náměstka ministra financí Tomáše Prouzy: „Poměr objemu úvěrů k naspořené částce dosahuje pouze 30,8 %, což je stále velmi nízká hodnota.“ Stavební spoření v této oblasti čelí veliké konkurenci ze strany hypotečních úvěrů, u nichž ke snižování sazeb dochází ještě rychleji. Řada klientů tak dává přednost hypotéce, protože dnes nabízí výhodnější úrokovou sazbu. Často si přitom neuvědomují, že úroková sazba hypotečního úvěru může po vypršení fixačního období nepříjemným způsobem vzrůst, zatímco u úvěru ze stavebního spoření je konstantní po celou dobu splácení. Počet nově založených smluv o stavebním spoření (téměř 184 tisíc) je zhruba o polovinu vyšší než ve stejném období roku 2004. To by svědčilo o tom, že se zájem o nové smlouvy odrazil od pomyslného dna, kam spadl poté, co byla prostřednictvím nového zákona snížena státní podpora. Nicméně i nadále počet ukončených smluv převyšuje počet smluv nově uzavřených, takže se celkový počet smluv o stavebním spoření snižuje. Spolu s ukončováním starších smluv se podle očekávání zvyšuje podíl smluv, které byly uzavřeny za nových podmínek (tj. se státní podporou maximálně 3.000 Kč). Dnes tyto smlouvy tvoří 9 % z celkového počtu uzavřených smluv. -si-