Základní kámen Letohrádku Hvězda - cíle naší dnešní architektonické návštěvy, byl položen v červnu roku 1555. „Lusthaus“ uprostřed pečlivě připravené obory na Pražský Letohrádek Hvězda byl určen k zábavě, odpočinku po lovu a reprezentaci. Autor: archiv půdorysu šesticípé hvězdy je zároveň bizarním příkladem „filosofické stavby“.

Bylo, nebylo...

Obora Hvězda byla založena za vlády císaře Ferdinanda I., který od břevnovského kláštera koupil les Malejov. V letech 1541 - 1563 bylo celé území oploceno a byly postaveny brány, které oboru nově vyznačily. Z dochovaných pozdějších plánů z 18. století je patrné, že šlo o velmi velkorysý areál. A tady uprostřed rozlehlé obory stojí stavba, kterou její umístění v uměle vytvořené krajině, celková dispozice i vnitřní výzdoba řadí mezi nejpozoruhodnější ukázky renesanční architektury nejen na našem území, ale i v celé střední Evropě. Obecně je rozšířená legenda, podle níž dal Hvězdu postavit místodržící v českých zemích, arcivévoda Ferdinand Tyrolský pro svou budoucí manželku Filipinu Welserovou, se kterou se tajně oženil v roce 1557. Ta se ale nezakládá na pravdě. Stavba nebyla Letohrádek Hvězda se díky půdorysu šesticípé hvězdy řadí mezi renesanční skvosty Autor: archiv určena k trvalému pobytu, ale měla sloužit k zábavě, odpočinku po lovu a reprezentaci. Základní kámen byl položen 28. června 1555 a architektem byl s největší pravděpodobností sám arcivévoda Ferdinand Tyrolský, druhorozený syn císaře Ferdinanda I.

Plány Hvězdy realizovali stavitelé pražského královského dvora Giovanni Maria Aostalli a Giovanni Lucchese, které při stavbě zpočátku vedl Hans Tirol, posléze Bonifác Wolmut. Ten také navrhl míčovnu s jedenácti otevřenými arkádami pod letohrádkem. Ta byla dokončena v roce 1558. Netradiční půdorys letohrádku vyzdvihující více formální stránku stavby odráží renesanční zálibu v geometrických hříčkách. Promítají se do něj tehdejší ideály symetrie a snaha po přenesení hlubších konceptů do architektury.

Skryto pod střechou

Původní půdorys letohrádku se dochoval, střecha nikoli Autor: archiv Půdorys stavby, který se – na rozdíl od původní střechy – dochoval dodnes, byl založen v kruhu o poloměru šedesáti stop. Štuková výzdoba v přízemí čerpá námětem i formou hlavně z prací umělců Raffaelova okruhu. Na klenbě centrálního prostoru je zobrazen Aeneas zachraňující svou rodinu z hořící Tróje. Šest doprovodných výjevů pak představuje heroické scény z doby antického Říma. Na klenbách postranních sálů a chodeb jsou pak štuky zobrazující bakchantky, satyry, mořské bohy a další postavy antické mytologie. V prvním patře se zachovaly původní tzv. vlašské krby. Ve druhém patře je velký sál (hodovní síň) s renesanční podlahou z polévaných dlaždic.

V první polovině 18. století Hvězda utrpěla pobytem vojsk, která tábořila v oboře. V letech 1785 - 1874 sloužila jako muniční skladiště vojska císaře Josefa II. V první polovině 20. století tady proběhl archeologický a stavební průzkum a vznik Československé republiky v roce 1918 přinesl letohrádku zásadní změnu. Od roku 1923 byl využíván Památníkem národního písemnictví k muzejním účelům. V roce Interiér letohrádku zaujme štukovou výzdobou a tajuplnou hrou světla Autor: archiv 1948 bylo v rámci tzv. jiráskovské akce řízené ministrem kultury Zdeňkem Nejedlým rozhodnuto zřídit v letohrádku Muzeum Aloise Jiráska. V letech 1949 - 1951 byla stavba rekonstruována architektem Pavlem Janákem.

V devadesátých letech byl letohrádek pro veřejnost uzavřen a pod vedením architekta Tomáše Šantavého začala rekonstrukce, která vyvrcholila znovuotevřením pro veřejnost v květnu 2000.

V současné době můžete letohrádek navštívit i osobně, jako cíl letní víkendové vycházky za to určitě stojí.

-var-Foto: www.profimedia.cz, archiv Památníku národního písemnictví