V minulém článku jsme podrobně přiblížili první dvě vítězné stavby letošního ročníku Grand Prix Obce architektů. Dnes se podíváme na ostatní oceněné. O loňském jsme v rubrice Architektura psali zde. Domov důchodců – Dům seniorů Františkov Tato stavba v obytné zóně liberecké čtvrti Františkov obdržela Čestné uznání v kategorii Novostavba. Domov o celkové kapacitě 200 klientů je situován v klidné lokalitě s výhledem na Jizerské hory a Ještědský hřeben. Konfigurace prudce svažitého území a jeho orientace na severní stranu byly základním problémem při řešení a vytvoření prvotní myšlenky a filozofie bydlení. Veškeré prostory užívané klienty jsou otevřeny velkými zasklenými plochami do klidové zóny parku s krásnými panoramatickými výhledy. Jako svébytný architektonický prvek oživující dispozici a přispívající k denní pobytové pohodě obyvatel byly v 1. PP navrženy trojúhelníkové oddychové plochy přilehlé k nejfrekventovanější komunikaci celého objektu. Tři samostatné objekty bydlení o pěti nadzemních podlažích, vždy s malou kapacitou (od sedmi do devatenácti) lůžek, jsou také půdorysně specificky řešeny. Jejich tvar je odvozen od koncepce panoramatických průhledů do všech stran perspektivně se rozbíhajících chodeb. Porota na tomto domě ocenila mimo jiné „Dobře promyšlené zacházení s exteriéry, s hlavním důrazem na slunečnou jižní zahradu, kombinované s pečlivě řešeným členěním přízemních fasád s malými polosoukromými terasami, poklidně poskytuje důležitý kontakt mezi stavbami a zahradami. Jako prostředí pro každodenní život množství starých rezidentů a personálu představuje tento projekt ukázku impozantní architektonické kvality.“ Villa Park Strahov & logistický terminál Písek Další oceněnou stavbou byl pražský obytný komplex Villa Park Straghov, o kterém jsme již psali zde. Porota na tomto areálu cenila především zvládnutí tématu komfortního bydlení na atraktivním místě. Architekti podle ní „nesklouzli do pasti předvádění se a ani nehrají na falešnou skromnost.“ Logistický terminál je postaven na jižním okraji Písku v těsné blízkosti obchvatu Praha – České Budějovice. Skladová hala s administrativním blokem je sídlem spedičníchfirem a organizací zajišťujících servis silniční, námořní a letecké dopravy. Sklad má plochu 2240 m2 pro univerzální využití s kapacitou cca 3000 paletových míst v regálovém systému a přibližně 400 m2 volného manipulačního prostoru. Tato stavba podle porotců, kteří ji právem ocenili, dokazuje známou pravdu, že banální úlohy neexistují – existují jen banální řešení. Další Čestné uznání v kategorii Novostavba obdržela stavba nového pavilonu F na brněnském Výstavišti od Martina Komárka a Martina Rudiše. Areál Výstaviště patří k nejucelenějším souborům české moderní architektury z let 1926 - 1928 a 1955 - 1961. Na území určeném pro stavbu bylo třeba odstranit původní pavilon F, který byl postaven v roce 1956 architektem Evženem Šteflíčkem. Půdorysný tvar stavby reaguje na geometrii os a vyplňuje jimi vymezenou nepravidelnou plochu. Plochá stavba s výraznou horizontální siluetou bez zvláštních formálních akcentů respektuje danou situaci a nekonkuruje formálně výrazným objektům ve svém okolí - pavilonům G a V. Charakteristický vzhled je určen rovnoběžně řazenými světlíky sjednocujícími nepravidelnou hmotu a plastickým, prostor prohlubujícím pláštěm z horizontálně řazených, jemně výrazně pruhovaných kazet z perforovaného plechu předsazených před vlastní obvodový plášť. Dům jako archetyp Další oceněná stavba, rodinný dům „za humny“, na kraji vesnice u města Olomouc je prototypem nového vesnického domu pro českou krajinu. Podle slov autorů poskytuje alternativu cizorodé současné produkci katalogových rodinných domů: má jasný abstraktní obrys, poukazující k naivnímu archetypu a obnovuje tak tradici půdorysně podélných vesnických objektů. Cílem bylo nasměrovat rozvoj vesnice směrem dovnitř, k jejímu zahuštění, a zabránit tak nekontrolovatelné expanzi do krajiny. Porota na tomto domu ocenila vydařenou integrity vnitřní prostorové osnovy a vnější formy a prostou v oblasti konstrukce i materiálů. Dům Gustava Mahlera V kategorii Rekonstrukce zvítězila v letošním ročníku obnova a dostavba rodného domu Gustava Mahlera, která také obdržela Čestné uznání pro investora od Vladimíra Krátkého a Jiřího Pelcla. Rodný dům Gustava Mahlera leží na okraji obce a tvoří vstupní motiv při příjezdu od Humpolce. V podobě před rekonstrukcí představoval stav po stavebních úpravách z roku 1937 po předchozím požáru. Hlavní funkcí zásadně přestavěného domu byl až donedávna hostinec s tanečním sálem a kuchyní. Hlavní snahou projektu bylo důstojné zviditelnění místa a jeho oživení při zachování ekonomické soběstačnosti. Rekonstrukce Denisových sadů a Studánky v Brně Přestože v architektuře je dnes Brno vnímáno hlavně jako metropole meziválečné architektury, spadá založení parku, dříve zvaného Františkov, dnes Denisovy sady, do neméně významného období pro utváření městské architektonické kultury. Rekonstrukce Františkova, která byla oceněna v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba, s vtisknutím tváře soudobosti byla spojena s architektonickým názorem vycházejícím z určitého protipostavení v situaci architektury na přelomu 20. a 21. století. Autoři hledali myšlenku spojující naše dnešní pojetí s principy při jeho založení a uvažovali, co to může znamenat pro současnou rekonstrukci: nové utváření silného místa s estetickou preferencí univerzalistického odkazu (z doby založení osvícenství, konzervatismu, neoklasicismu i romantismu), očistný zásah potvrzující význam panoramatu a propis do kulturního obrazu celého města, uplatnění pluralitní ideje synkretismu, tzn. zde jednoty z více prvků. Klasická (univerzálnější) větev se spojila s ideou současné identity (původně vlastenectví) a byla doplněna nově vznikajícím tématem (původně v anglickém stylu). Interiér: Club restaurant Stromovka Restaurace