Státní fond životního prostředí obnovil příjem žádostí do takzvaných národních programů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Lidé, obce, školy či zdravotnická zařízení tak budou moci opět požádat například o finanční podporu při budování solárních systémů na ohřev vody a vytápění, kotlů na biomasu či tepelných čerpadel. Rozhodl o tom ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš.

„Obnovitelné zdroje jsou mou prioritou. Šetří zemské klima, zvyšují bezpečnost zásobování energií, snižují závislost na dovozu paliv, využívají zemědělskou půdu, která leží ladem a v neposlední řadě vytvářejí nová pracovní místa. To jsou důvody, proč se domnívám, že by stát měl jejich rozvoj nejrůznějšími nástroji podporovat,“ vysvětluje význam obnovitelných zdrojů energie ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš.

„Program na podporu obnovitelných zdrojů by měl být otevřen dlouhodobě, aby měli žadatelé o podporu jistotu, že pokud splní všechna předepsaná pravidla, finanční prostředky dostanou. To jim umožní plánovat své záměry tak, aby pro životní prostředí znamenaly skutečný přínos,“ komentuje své kroky ministr životního prostředí.

Zdroj: MŽP ČR