Lidová architektura je projev stavební činnosti s vlastnostmi v určité oblasti, stavěné většinou svépomocí. Většinou se používají místně dostupné zdroje a tradice k řešení místních potřeb. V některých jazycích se tato architektura nazývá vernakulární, v němčině zase tradiční.