Lišta je stavební materiál. Jde o dřevěný hranol, jehož příčný průřez je menší než 10 cm2.