Letošní podzim se nám, jak se zdá, moc nepovedl. Obzvláště nepříznivý říjen asi většinu z nás donutil sklidit i takové druhy zeleniny, které si necháváme až na listopad. Dost možná, že něco nám i pomrzlo, a pokud ne, tak pro nás právě nastává poslední možnost sklizně. Určitě již máme vyvětrané a vydezinfikované sklepy nebo připravený krecht. Pokud ne, můžeme ho ještě během jasnějších dnů vykopat, tentokrát je to ale skutečně poslední možnost.

Jak na to? Především si musíme uvědomit, že se prakticky jedná o hlubší pařeniště, které ovšem nemusíme překrývat průsvitným víkem, ale stačí třeba dřevěná deska (nikoliv z lepené překližky), někdy se dokonce používá pouze navršená zemina s pískem. Je tedy jasné, že si nejprve vyhloubíme čtvercovou nebo obdélníkovou jámu o hloubce minimálně 30 cm, do níž budeme postupně ukládat a zasypávat zeleninu.

Tak jednoduché to zase přece jenom není. I když o tom nevíme, vyskytují se v okolí našeho domu myši, kterým by naše zásoby určitě přišly vhod. Proto je dobré obložit obvod jámy hustším pletivem z nerezavějícího kovu, popřípadě také obložit boky cihlami. Dalším nebezpečím je voda, kterou zregulujeme tak, že na dno dáme asi 3 cm silnou drenážní vrstvu. Pak už můžeme položit vrstvu slámy a ukládat zeleninu, kterou postupně zasypáváme pískem, dokud se nedostaneme k úrovni povrchu. Pak je třeba jámu zakrýt pevnou deskou, kterou opět můžeme zespodu opatřit pletivem a shora ochránit proti přímému dešti. Takto uložená zelenina by nám měla v čerstvém stavu vydržet až do konce zimy.

Jakou zeleninu budeme sklízet? V tento měsíc je už třeba definitivně ukončit sklizeň i takových druhů zeleniny, které snášejí menší mráz. Je to především štěrbák, čínské zelí, celer, červená řepa, ředkev a sladký fenykl. Můžeme je samozřejmě uložit do právě zhotoveného krechtu, ale lze je také jenom přemístit do pařeniště, čímž opět o nějakou dobu prodloužíme jejich sklizeň.

Každou zeleninu je samozřejmě třeba ke zdárnému uložení mírně upravit, aby nám vydržela co nejdéle. Štěrbák vytrhneme i s kořenem a spolu s ním ho zakládáme do vlhkého písku. Obdobně postupujeme i u čínského zelí. U celeru, červené řepy a ředkve před uskladněním uřízneme listy asi 3 cm nad bulvou. Z cibule fenyklu před uložením odstraníme kořeny a listy.

Trochu odolnější je zimní pórek, jehož vegetační dobu můžeme prodloužit přihrnutím země. Při nástupu tužší zimy je však výhodnější jeho uložení do pařeniště.

Co může na záhoně zůstat? Zcela mrazuvzdorný je kadeřávek neboli kadeřavá kapusta. Tato rostlina je přímo určena k přezimování. Během zimy, po přejití mrazů, z ní můžeme postupně sklízet jednotlivé listy. Máme–li však nevytápěný skleník nebo světlý sklep, určitě nic nezkazíme jeho přemístěním. V takovém případě ho vyjmeme ze země i s kořeny a přesadíme třeba do polyetylénového sáčku.

Opatrnější budeme na růžičkovou kapustu, které mírné promrznutí prospívá, ale větší mrazy pod minus 15 oC nesnáší. To ale v tomto měsíci obvykle nepřipadá v úvahu, takže ji zatím můžeme na záhonku klidně nechat do prosince nebo i déle.

Kromě zmíněné zeleniny na záhonech zůstává také červená veronská řepa a zimní cibule. Stačí, když okolo nich nahrneme trochu země. Kromě těchto rostlin lze nechat k přezimování i mangold, ale musíme mu odstranit vnější listy.

Upravujeme půdu Staré zahradnické pravidlo říká, že se má před příchodem mrazů půda nahrubo zrýt asi do hloubky rýče a ponechat velké hroudy pohromadě, aby je za nás rozlámal mráz. To ale platí pouze v případech, kdy půdu pravidelně neobděláváme, neobohacujeme kompostem a samozřejmě také při zakládání nových záhonů.

Záhonky s kyprou humózní půdou by bylo zbytečné do hloubky přerývat, také bychom tím nadarmo nechali zmrznout užitečný hmyz a bakterie. Máme–li tedy pravidelně upravovaný záhonek s humózní zeminou obohacenou kompostem, prospějeme mu daleko více, když ho pouze důkladně prokypříme. Existuje na to speciální kypřič, ale úplně si vystačíme s běžnými rycími vidlemi, které budeme postupně s malým odstupem zapichovat do země a pohybovat s nimi do stran. Tím daleko méně ohrozíme půdní flóru i faunu, a přitom umožníme, aby trhlinami pronikal do země mráz a vykonal zde svoji práci.

-šum-Foto: www.isifa.com