Zmodernizovanou čistírnu odpadních vod uvedla do zkušebního provozu Litovel na Olomoucku. V rámci projektu byla v uplynulých dvou letech vybudována také nová kanalizační síť pro zhruba 500 obyvatel v částech města, kde dosud stoková síť neexistovala. Stavba si celkem vyžádala náklady 216 milionů korun.

"Potřebujeme zlepšit životní prostředí, protože jsme uprostřed chráněné krajinné oblasti. Při povodni v roce 1997 navíc došlo ke zničení žump a septiků a voda byla velmi znečišťovaná," řekl o stavbě starosta Vojtěch Grézl.

Na stavbu věnovalo město 59 milionů korun. Ministerstvo zemědělství přispělo 77 miliony korun a Státní fond životního prostředí poskytl dotaci téměř osm milionů korun a půjčku 2,5 milionu korun. Zbylých 70 milionů město čerpalo jako bezúročnou půjčku.

"Modernizovaná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod umožní vedle napojení domácností Litovle také vyčištění odpadních vod pocházejících z průmyslových podniků na území města. Čistírna a výstavba nové kanalizace výrazně zlepší životní prostředí ve městě a zvýší se čistota toku řeky Moravy a chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví," doplnil starosta.

Stavbu ocenil i vedoucí CHKO Litovelské Pomoraví Ivo Machar. "Dosud zejména při nízkých letních průtocích docházelo k úhynům ryb od Litovle až po Střeň. Nyní se kvalita vody výrazně zlepší," soudí Machar.

Čistírna odpadních vod, jejíž kapacita se zvýšila z 25.000 na 40.000 obyvatel, zahájila v pondělí 22. 11. 2004 roční zkušební provoz. Kanalizace je prakticky hotova, na jaře je třeba dokončit jen úpravu vozovek. Grézl uvedl, že výstavba komplikovala obyvatelům i podnikatelům ve městě život, u několika objektů v centru města dokonce existovaly obavy o jejich statiku. "Šlo se do hloubky až sedmi metrů, stavbaři museli postupovat velmi opatrně. Domům se nakonec naštěstí nic nestalo," dodal Grézl. -čtk-