Lizéna je plochý svislý ozdobný článek členící fasádu. Lizéna může být vytvořena předstupujícím cihelným či kamenným zdivem, být provedena ve štuku nebo může být pouze malovaná.