Slovo lodžie je zastropený prostor v budově otevřený ven. Na rozdíl od balkonu nevystupuje ven z obvodové zdi.