Loftem jsou označovány obytné prostory, které jsou podélně a příčně rozdělovány. Vzniklé jednotky se však neoddělují příčkami a zdmi, takže byt se stává jedním velkým členěným prostorem. Základními prvky u loftu jsou vysoké stropy a následně i velká okna. Loft může být také označován jako ateliérové bydlení. Tento fenomén se v západních metropolích objevil již v šedesátých letech, u nás přišel do módy teprve nedávno.