Loftové byty Autor: archiv Jen málokdo dříve dokázal ocenit zajímavé prostory a často i krásnou architekturu budov, sloužících sice pouze k výrobě, ale nesoucích v sobě neopomenutelný otisk minulé doby, stavu společnosti, stupně rozvoje techniky, lidské práce. Mnoho těchto staveb bohužel zmizelo beze stopy. Často se nacházely na lukrativních pozemcích a do jejich oprav nechtěli developeři investovat. Bez ohledu na svou historickou či architektonickou hodnotu musely tedy ustoupit jiným stavbám, které mohly přinést rychleji větší zisky. Ale čas od času se podařilo, a dnes se stále častěji daří, takové objekty zachovat i pro léta příští. Aby to však bylo možné, je nutné pro ně najít účelné využití, které by současně zaplatilo nutné investice do rekonstrukce.

Výrobu už do takových staveb umístit nelze, neboť nevyhovují konstrukčně ani kapacitou. Postupem času se navíc tyto průmyslové čtvrti staly i součástí vnitřních měst a například strojírenskou či jinou podobnou produkci už do nich umístit nelze. A tak jako v zemích na západ od nás, i zde se z výrobních hal či sýpek staly nejen sklady a parkoviště, ale především luxusní ateliéry, velkometrážní byty, galerie, kavárny. Výjimečně zde našla azyl dokonce divadla malých scén a podobně.

Autor: archiv Velký význam má v neposlední řadě i skutečnost, že tyto rekonstrukce jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Nové využití nacházejí již existující stavby, není nutné zastavovat další plochy a spotřebovávat materiály, jejichž výroba je sama o sobě energeticky náročná.

Oblíbené lofty

Původní myšlenka bydlení v továrnách pochází z Ameriky poloviny minulého století. Tehdy však takovýto styl bydlení byl symbol odlišnosti určité skupiny lidí od smýšlení většinové společnosti. Ovšem levné bydlení brzy přilákalo movitější klientelu a tento model se pak osvědčil i v Evropě. Koncepce je vždy stejná. Zchátralá budova je opravena, získá nový vnější plášť, uvnitř se ale skrývá příjemné a pohodlné bydlení, které si zachovává svůj charakteristický industriální ráz, současně však musí odpovídat i stávajícím stavebním předpisům.

Autor: archiv Proměny průmyslových staveb na byty nejsou jednoduché a bývají výzvou pro architekty, kteří mají příležitost zachovat architektonicky cenný objekt a současně ve spolupráci s památkovou péčí také citlivě spojit historii se současností.

Loftové bydlení v těchto objektech nabízí velkometrážní byty s vysokými stropy, které podle možností i požadavků památkářů akceptují původní dispozice stavby. Vysoké stropy umožňují vestavbu pater či galerií, díky nimž dochází k zajímavému členění prostoru. Podle charakteru domu mohou mít byty velká okna či prosklené stěny. Prostor namísto stěn a příček členěn spíše opticky pomocí knihoven, polic a nábytkových či prosklených stěn, luxferů, dělicí funkci mohou splňovat i prostorová výtvarná díla a podobně. Klasickou výmalbu či tapety zde nenajdeme, industriální původ dokládá vzhled surového betonu, holých cihel, viditelné jsou zpravidla i konstrukční prvky – nosníky, sloupy či trámy.

Autor: archiv Ovšem přes nesporné výhody a neotřelost stylu bydlení, a často i zajímavou lokalitu si lofty nesou genetickou výbavu ze své minulosti - nedostatečnou zvukovou a částečně i tepelnou izolaci, průchodnost pachů, nedostatek soukromí. Nevýhodou je i vysoká pořizovací cena. Lofty nejsou také obvykle vhodné pro rodiny s dětmi, schodiště, galerie a patra představují bezpečnostní rizika, ovšem ta je možné eliminovat. I tak jde ale v každém případě o velmi zajímavé bydlení, které si své nájemníky vždy najde.

-Dana D. Daňková-Foto: www.profimedia.cz