Po rekonstrukcích starších domů se často stává, že se uvnitř výrazně zvýší vlhkost a podíl vydýchaného vzduchu. Před rekonstrukcí totiž dům samovolně dýchal špatně těsnícími okny a najednou jsou zde okna plastová bez jakékoli možnosti přirozeného odvětrání. A tak se musí okna často otevírat, aby se vlhkost vyhnala ven. A nejen vlhkost. Jde tu i o škodlivý oxid uhličitý CO2. Zákon na větrání myslí docela dost. Podle normy ČSN EN 15665/Z1 je minimální požadovaná intenzita větrání v obytných místnostech (pokoje, ložnice, kuchyně) 0,3/h. Pro dosažení vyšší kvality vnitřního vzduchu lze v souladu s ČSN EN 15251 užít rozmezí intenzity větrání 0,5–0,7/h (tato hodnota říká, kolikrát za hodinu bychom měli do místnosti umožnit přístup čerstvého vzduchu v takovém množství, které odpovídá celkovému objemu větrané místnosti). Kromě škodlivin se v nevětraných/špatně větraných místnostech koncentruje také vlhkost. Jako ukazatele kvality vnitřního prostředí můžeme použít koncentraci CO2 – ta nesmí přesáhnout 1500 ppm. Přitom už nad tisícovku ppm se projevují u lidí příznaky únavy, snižování koncentrace a pocit vydýchaného vzduchu.

A tak se buď otevírají okna, nebo se řeší řízené větrání. To má výhodu v tom, že dodává čerstvý vzduch průběžně, je snadno regulovatelné a neohrožuje ho žádné počasí. Takže je jedno, zda je venku větrno, nebo zima, stále funguje. S rekuperací tepla pak dokáže vzduch z interiéru předat teplo vzduchu nasávanému a snižují se tak náklady na vytápění. To s otevřeným oknem skutečně udělat nejde. Ovšem centrální řízené větrání potřebuje hodně místa – jak v technické místnosti, tak i v podhledech na rozvody. Také spotřeba energie samozřejmě roste. Někdy není třeba větrat všude. A tak přichází ke slovu decentralizovaná verze. Jde vlastně o vybourání díry do zdi, do které se zasune speciální přístroj, který plní funkci větrání. Může mít i rekuperaci.

Výrobců těchto rekuperačních jednotek je několik. My se zeptali Martina Preclíka, který je produktovým specialistou firmy KORADO, na některé technické podmínky zástavby a provozu.


Je potřeba pro decentralizovanou jednotku dělat nějaké přípravy? Jsou zde nějaké technické požadavky na rozměry či odstupy?

Doporučené min. odstupy jsou součástí návodu k danému modelu lokálních větracích jednotek. V podstatě jde vždy o to, aby nebylo zabráněno volnému proudění vzduchu z/do jednotky. Nutné je také vytvoření prostupu.

Jak je řešený přívod energie?

V zásadě existují dvě varianty závislé na konkrétním modelu jednotky. Buď jsou vybaveny síťovým kabelem s vidlicí, takže je pouze zapojíte do zásuvky, nebo je potřeba kabel s 230 V přivést a propojit s jednotkou.

Zvládnu nainstalovat větrací jednotku doma sám, nebo potřebuji odborníka?

Je potřeba mít na paměti, že pro přívod vzduchu je nutné vytvořit v obvodové stěně otvor o průměru 80 až 160 mm (dle typu jednotky). Pokud tuto činnost zvládnete sami, potom nebudete mít problém ani s montáží samotné jednotky. Mějte však na paměti, že práci s elektrikou, pokud to bude potřeba, by měl provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

Hodí se větrací jednotka do všech prostor – jsou nějaká omezení?

U centrálních větracích jednotek žádné v praxi známé omezení není. U lokálních větracích jednotek s rekuperací se nedoporučuje jejich umístění pouze do místností s extrémní vlhkostí (typicky koupelny, prádelny apod.)

Musím na větrací jednotku myslet při stavbě/rekonstrukci? Nebo si ji mohu pořídit kdykoli?

Větrací jednotky (nástěnné jednotky pro řízené větrání místností) lze snadno namontovat i do stávajících budov. Dokážou kontrolovaně přivádět do místnosti potřebné množství čerstvého vzduchu s minimální spotřebou energie a s vysokým útlumem hluku.

Jak funguje rekuperace vzduchu a proč je vhodné ji mít?

Funkce rekuperace neboli zpětného získávání tepla výrazně snižuje náklady na vytápění. Prostřednictvím hliníkového nebo keramického výměníku, který je uvnitř větrací jednotky, je teplo z odváděného vzduchu z místnosti zachyceno a následně je jím předehříván čerstvý chladnější vzduch přiváděný zvenku. Čerstvý vzduch proudí do místnosti bočními otvory, které zamezují vzniku průvanu.

Jaké jsou možnosti filtrace vzduchu?

Dostupné jsou filtry na velké prachové částice, jemný prach a pyl a filtr s aktivním uhlím.

Existují pro decentralizované jednotky také dotační tituly?

Naše jednotky KORAVENT a KORASMART řízeně přivádí do místnosti čerstvý vzduch zvenku a zároveň odvádí ten spotřebovaný (vydýchaný) zevnitř. To vše s minimální spotřebou energie. Tento způsob větrání je plně v souladu s nařízením o snižování energetické náročnosti budov a významně se podílí na konečném hodnocení objektu v jeho energetickém štítku. Navíc na pořízení lokální větrací jednotky s rekuperací KORASMART 1400 lze využít finanční prostředky z dotačního programu Nová zelená úsporám.