Lomenice je trojúhelníkový nebo lichoběžníkový prkenný štít, který se vyskytuje pod střechou lidových staveb. Prkna jsou skládána do různých obrazců a spáry kryty ozdobnými lištami. V dolní části bývá zakončena malou stříškou zvanou podlomenice, nahoře pak může být zakončena kabřincem či záklopovým prknem