Lomený oblouk je typický gotický prvek. Používal se v obvodovém zdivu (okenní otvory, vstupní portály v západním průčelí hlavní lodi a v průčelí severního a jižního transeptu) i v interiéru. Lomené oblouky nesly křížovou klenbu.