Lomový kámen je stavební materiál, který vzniká lámáním horniny v kamenolomu. Jednotlivá zrna mají nepravidelný tvar a různou velikost. Neopracovaný lomový kámen se používá pro výrobu kameniva a pro stavbu opěrných zdí. Lomový kámen je možno dále opracovat a použít pro nejrůznější účely.