Kde? Dokonce ve středních Čechách. Stačí se jen vydat do Lošan – obce ležící nedaleko Kolína. Když se řekne Kolínsko, většina z nás si představí fádní rovinu, ale cestou do Lošan nás čekají mírně zvlněné pahorky s poli, hájky a kostelíky, které vytvářejí malebnou přírodní kulisu tomuto kraji.

Vcházíme-li do obce z jihu přes Lošánky, nejprve dojdeme upravenou vsí k rybníku. Nad ním se pomalu rozpadá starší stavení č. p. 7, které, ač by podobě bývalé tvrze odpovídalo, s ní však nemá nic společného. Vystoupáme malý kopeček a napravo nás vítá štíhlý a vysoký kostel svatého Jiří ze 14. století a nalevo se za hradbou bříz skrývá hledaná tvrz.

Skoro se nám zatají dech, když spatříme tu věž. Gotická čtyřpatrová hranolová věž vysoká 17 metrů. Pochází z druhé poloviny 14. století a zdá se, jako by se jí čas téměř nedotknul. Nelze ji však blíže prozkoumat, odpočívá totiž za plotem z ostnatého drátu a přístupná je jen s makléřem realitní společnosti, jež ji nabízí k prodeji.

ČTĚTE TAKÉ:

Opuštěná gotická princezna

Původně šlo o vodní tvrz obehnanou příkopem plněným vodou z rybníka, v jehož hladině se zhlížela. Dále ji také chránila mohutná obranná zeď. Když se zadíváme na vznosnou věž zdobenou temnými a světlými kameny s vyšíváním nárožních kamenných stehů a nepravidelně rozhozenými gotickými okny, můžeme si představit, že v jejích zdech spí zakletá dávná tajemná princezna.

Dnes již stopy po vodním opevnění nenajdeme, jen z rybníka zbyla mělká prohlubeň zarostlá stromy. Věž má rozměry přibližně 8x8 metrů. Do přízemí se vstupovalo gotickým lomeným portálem. Do místnosti prvního patra se původně vcházelo od severu v místech dnešního okna, pak byl vchod přesunut na východní stěnu věže, zůstal gotický se zbytky otvorů po padacím mostu do patra již dnes zaniklé budovy, která stála v sousedství věže. Jednotlivá patra byla oddělená jen dřevěnými stropy a propojená dřevěnými schodišti. V severní stěně 2. patra se zachovalo okno se sedátky a v místnosti 4. patra dodnes najdeme topeniště, které je zbytkem snad sopouchu krbu či kamen. Zde byl také prevét neboli středověký záchod v jižní stěně nad původním příkopem. Zůstal však po něm zazděný vchod. Procházet se kamennou krásou je jistě inspirující, je však třeba také něco málo vědět o jejím původu.

Jak Lošany k tvrzi přišly

Nejprve je snad vhodné vysvětlit, kde se vzalo jméno Lošany. Pochází ze staročeského loch neboli sklep. Říká se, že v okolí budoucí vsi žili lidé v podzemních obydlích podobných zemljankám, kde nad zemí byla jen střecha.

První písemná zpráva o existenci vesnice je z roku 1259, kdy se uvádí jako majitel vsi Ctibor z Lošan. Třípatrová kamenná tvrz snad vznikla v 2. polovině 14. století, když vesnice patřila kutnohorskému patricijovi Vavřinci Číšníkovi, o němž se ví, že v Lošanech žil v roce 1355. Někteří badatelé se však domnívají, že s její stavbou je spojen i kutnohorský měšťan Haman Alder, který nemovitý majetek v Lošanech zakoupil v roce 1410. Protože byl přijat mezi nižší šlechtu, dá se předpokládat, že k reprezentaci svého nového postavení potřeboval právě kamenné sídlo. V roce 1513 prodali další majitelé Čabeličtí tvrz městu Kutná Hora. To už měla věž 4 patra a polovalbovou střechu. Město pak vlastnilo lošanskou tvrz až do roku 1945.

Pak připadla státu a ten v ní umístil Státní statek Kolín. Nemovitost nijak zvlášť neudržoval, ale protože ji využíval jako skladiště, dbal alespoň o její neporušenou střechu.

V roce 2002 koupila zanedbanou tvrz rodina Heldenburg. Nechala opravit střechu věže krytou šindelem a v roce 2007 zahájili opravy i obytného domu, který byl přistavěn k věži v 16. století. Uprostřed prací se však Heldenburgové, jejichž původním plánem bylo vytvořit v tvrzi muzeum, rozhodli od svého plánu upustit a nemovitost nabídli k prodeji. Takže neváhejte. Vždyť kdysi stálo na území Středočeského kraje na 950 tvrzí, z nichž se jich dodnes zachovalo jen 9. Obytná budova má sice jen z půli opravenou střechu a dále z ní zbývají pouze obvodové zdi, ale v samotné věži vystavené z lomového kamene s nárožími zpevněnými pískovcovými kvádry najdeme přízemí a první patro s valenými klenbami a horní patra s plochými stropy. Součástí areálu o rozloze 13 378 m² je i nový dřevěný domek a zbytky kamenné pevnostní zdi.