Lustr je dekorační zařízení, které zároveň plní i osvětlovací funkci. Rozlišujeme lustry elektrické a na svíčky, dříve se používaly i lustry plynové. Základní součásti lustru jsou ramena a krk. Ramena nesou samotná osvětlovací zařízení, zatímco krk slouží k upevnění ke stropu.