Luxfery jako tradiční prvek

Foto: Luxfery CZ, Allstav Autor: Oficiální zdroj Foto: Luxfery CZ, AllstavAutor: Oficiální zdroj

Ve funkcionalistické architektuře byly využívány pro optické dělení prostorů, neboť současně propouštěly i nepřímé světlo. V poválečných letech však došlo k jejich určité devalvaci, neboť byly stále častěji pouhou náhražkou drahých či nedostupných oken, a to jak v rodinných domech, tak ve veřejných budovách, úřadech, nemocnicích a podobně.

Funkce praktická výrazně převýšila význam estetický a luxfery byly vnímány spíše jako nouzové řešení. Skleněné tvárnice jsou dvojího typu - plné - z nich se vyzdívají vnitřní stěny, anebo duté, využívané především při dostavbě vnějších zdí. V obytných interiérech slouží k oddělení prostor při zachování určitého prostupu světla, a tedy i odlehčení interiéru.

ČTĚTE TAKÉ:

Luxfery umožňují konstrukci nejen rovných, ale i zaoblených či jinak tvarovaných stěn, lze jimi vyzdít dokonce i kruhový sprchový kout. Mohou být matné či lesklé a podle zbarvení čiré - ty propouští více než 75 % světla, na trhu jsou však i probarvené či metalizované, s rámečky, různých struktur a s rozličnými motivy. Zajímavých efektů lze dosáhnout i nasvícením. Luxfery však mají v dnešní době vyžadované výborné zvukově- i tepelně-izolační vlastnosti. Zvuková izolace je srovnatelná s hodnotami příček obdobných parametrů z jiných materiálů, díky dobré tepelně-izolační schopnosti je možné je užít i pro částečnou vyzdívku obvodových zdí. S výhodou je lze také použít pro oddělení koupelny či sprchového koutu, jež přímo sousedí s ložnicí, či jsou v ní přímo umístěny. Luxfery jsou odolné vůči nárazu, ve spárách se díky speciální spárovací hmotě také neusazují nečistoty.

Sklo, nebo variace na sklo?

Stěna ze skleněných tvárnic má velmi vysokou hmotnost, pokud má být začleněna do interiéru, je nutné zohlednit i její statické působení na konstrukci.

Foto: Luxfery CZ, Allstav Autor: Oficiální zdroj Foto: Luxfery CZ, AllstavAutor: Oficiální zdroj

I samotná konstrukce příčky musí být stabilní, při stavbě je nutné dodržovat předepsaný postup. Skleněné cihly jsou ukládány do tuhého železobetonového rámu, kotveného do drážek ve zdivu, aby bylo zabráněno nežádoucím deformacím a praskání tvárnic. Rozměrnější příčky jsou členěny na dilatačně samostatné celky o maximální velikosti 12 metrů čtverečních. Jednodušší konstrukce příčky ze skleněných tvárnic je povolena tam, kde není předepsána požární odolnost. Luxfery jsou ukládány do rámu, velmi tenké spáry jsou vyplněny silikonem, uložení tvarovek je přesné.

Obdobou skleněných tvárnic jsou plastové luxfery. Jsou lehčí, stěny z nich nejsou tak těžké, stavba zdí z jednotlivých tvárnic je jednodušší, ovšem v nabídce výrobců jsou i již hotové přepážky, jež jsou instalovány jako panely. Jejich výhodou je lehkost a mobilnost.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com; foto: Luxfery CZ, Allstav