V současné době již naplno probíhají úpravy terénu a stavební práce na přístupových komunikacích k budoucím vilovým domům Rezidence Panorama v Radlicích, v jedné z nejzajímavějších lokalit v současné nabídce společnosti CENTRAL GROUP. Nádherné jižní výhledy napříč Radlickým údolím, atraktivní moderní architektura domů a luxusní provedení bytů i společných prostor patří mezi důvody zájmu klientů o tento rezidenční projekt. Lokalita je v prodeji od letošního jara, a z celkového počtu zatím 84 nabízených bytů již čtvrtina našla nové majitele. Ceny zde odpovídají mimořádným přednostem místa provedení a pohybují se od 49.900 do 70.900 Kč/m2 (vč. DPH). Celkem sedm třípatrových domů bude organicky zasazeno do zeleně vrchu zvedajícího se severně nad Radlickou ulicí v těsném sousedství stanice metra Radlická. Vějířovité uspořádání ve dvou řadách nad sebou umožní optimální využití pozemku tak, aby si co nejvíce bytových jednotek zachovalo otevřený, ničím nerušený výhled. Ten byl inspirací i pro vzdušné a členité architektonické řešení budov ve vilovém stylu, jež připomínají svým tvarem přídě lodí s četnými terasami, balkóny a dalšími vnějšími plochami. Stavba byla zahájena v květnu tohoto roku, kdy se do země zaryly těžké stavební stroje připravující nerovný terén na vrcholku kopce k další fázi výstavby. Její průběh je možné sledovat na webových stránkách společnosti www.central-group.cz. Zajímavým úkolem pro architekty a inženýry bylo zvládnout nároky svahovitého terénu, ale tato neobvyklá dispozice se nakonec příznivě promítla nejen do vzhledu samotných obytných objektů, ale i do návrhu podzemních garážových stání, která budou u horní skupiny domů z jedné strany otevřená, jako by zabudovaná do svahu a jejich střechu pokryje zelený trávník. Okolní zeleň s typickými suchomilnými rostlinami a celkový ráz krajiny budou do značné míry zachovány. Přízemní byty pak budou mít pěkné předzahrádky. Počítá se s celkovým oplocením komplexu, který bude monitorován kamerovým systémem jak v okolí, tak u vchodů do jednotlivých domů. Veřejná cesta pro pěší od metra bude na náklady společnosti rozšířena a zpevněna. Této úpravy mohou samozřejmě využívat i obyvatelé stávající okolní výstavby. Plánované dokončení projektu Rezidence Panorama je stanoveno na prosinec 2007. Aktuální nabídku společnosti a podrobné informace naleznete na www.central-group.cz.