Čekejte nabídku dohody o odprodeji a také konkrétní částku. Investor - stát - vám nabídne za váš majetek fixní sumu nebo nějakou náhradní hodnotu.

Výraz „vyvlastnění“ zní sice poněkud hrozivě, ale v dnešní době je to vlastně skoro běžný prodej, nikoliv nějaký násilný akt, kdy by někomu bez jednání, varování a dohod „sebrali“ pozemky bez náhrady. Ve hře je vždy adekvátní náhrada, v potaz se opravdu bere škoda a újma způsobená majiteli pozemku.

Stát nabízí jednu cenu

Proces vyvlastnění se striktně řídí zákonem, má určitá kritéria a postupy. Stát se s vámi především bude chtít v první řadě dohodnout. Na rozdíl od nějaké firmy (soukromého investora), který by chtěl na vašem pozemku stavět třeba velkosklady a nabídl cenu „obvyklou“, tedy víceméně tržní, stát může nabídnout pouze jednu cenu. A to „zjištěnou“, nižší, takovou, kterou určuje cenová mapa v daném místě a příslušné obci. Pokud nesouhlasíte, je možné se dohodnout na nějaké kompenzaci - nabídnout vám stát může jinou nemovitost, ať pozemek nebo třeba stavbu. Pokud ale k dohodě nedojde, rozhodne soud. A to celý proces samozřejmě třeba i nadlouho pozdrží.

Při vyvlastnění státem se uplatňuje zákon č. 184/2006 Sb. O odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, a dále zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu.

Ve hře je opačný postup

Proto přichází návrh ministra dopravy o postupu opačném, kdy se oddělí vyvlastnění pozemků požadovaných na stavbu silnic od jednání o jejich ceně. Vyvlastnění samotné by navíc tomuto jednání předcházelo, diskuse o náhradě včetně případného soudního rozhodnutí by následovala. Zatímco se tedy bude jednat o náhradě, na pozemku už může vznikat dálnice nebo jiná stavba veřejného zájmu. Novelu by měla do poloviny letošního roku projednat vláda.

Prodáte-li pozemek státu, nemusíte platit daň z převodu nemovitosti.

Jak nakupovat pozemky

Když se tohle všechno děje kolem pozemku, který máte dlouhou dobu, nebo jste ho kdysi zdědili, nemůžete moc dělat. Jiná by byla situace, kdybyste bezhlavě koupili pozemek nový, aniž jste se seznámili s plány v jeho okolí.

Důležité je nakupovat obezřetně a seznámit se s celkovou situací v okolí. Pokud plánujeme koupit pozemek v intravilánu (zastavěném území) obce, na místě definovaném jako čistě obytná lokalita, není se většinou čeho bát. Před koupí se je ale nutné ve vlastním zájmu seznámit s plány, jak se bude vyvíjet a měnit dané území i jeho okolí v blízké budoucnosti. Může být zachováno v nynější podobě, ale také se kolem našeho vyhlédnutého pozemku může začít stavět silnice nebo něco jiného. Seznamte se proto především s územním plánem (najdete jej na obecním úřadu), rozvojovou studií obce a strategickými plány rozvoje území. Dále není od věci seznámit se s generelem infrastruktury obce a také prostudovat různé urbanistické studie dané lokality.

Při koupi pozemku prostudujte územní plán, rozvojovou studii obce a strategické plány rozvoje území. Dále generel infrastruktury obce a urbanistické studie dané lokality.

-ag-

Foto: www.thinkstock.cz