Astronomie je jednou z nejstarších věd, která se začala rozvíjet jako moderní přírodní věda až v 16. století zásluhou renesančních astronomů. Ti svým bádáním odpověděli na otázky, které vyplývaly ze starých systémů a položili základy k moderní koncepci zkoumání vesmíru. Na počátku vědecké revoluce v astronomii stál Mikuláš Koperník, který svým heliocentrickým názorem narušil dogma o nehybné Zemi a člověku ve stře-du vesmíru a “degradoval” naši planetu na pouhou oběžnici. Nástupci Koperníka byli vynikající pozorovatel Tycho Brahe a progresivní uživatel dalekohledu Galileo Galilei.

Dalším, kdo posunul bádání v astronomii dál, byl Johannes Kepler, který definoval dráhu planety jako elipsu. Na konci “renesančního převratu” v astronomii nestál nikdo menší než Isaac Newton, který objevil zákon všeobecné gravitace platný pro všechna tělesa ve vesmíru.

Výstava Muzea historie vědy ve Florencii zachycuje vývoj pohledu na stavbu sluneční soustavy od doby antiky do renesance. Součástí výstavy jsou funkční modely předsta-vující jednotlivé systémy uspořádání světa, geocentrický, heliocentrický i kompromisní. Kopie starých astronomických přístrojů (sextant, paralaktické pravítko, astroláb) de-monstrují, jak obtížné bylo měření s těmito přístroji. Vývoj nové optické pomůcky ast-ronomů 17. století představují modely Galileova, Keplerova i Newtonova dalekohledu.

Další demonstrační přístroje ukazují zákony optiky – lom a odraz světla. Kromě modelů se kterými mohou návštěvníci výstavy pracovat, budou představeny unikátní předměty (dalekohledy, sluneční hodiny, měřící přístroje, glóby, armilární sfé-ry) ze 16. – 18. století a hlavní díla Koperníka, Keplera a dalších astronomů ze sbírek Národního technického muzea.

VÝSTAVA MACHINA MUNDI 8. LISTOPAD 2005 - 26. ÚNOR 2006 OTEVŘENO ÚT – PÁ 9 – 17 H, SO – NE 10 – 18 H VÝSTAVA JE SOUČÁSTÍ TÝDNE VĚDY A TECHNIKY 2005

Organizátoři: Národní technické muzeum, Istituto e Museo di Storia della Scienza Kurátoři: Paolo Del Santo, Giorgio Strano, Antonín Švejda Partneři výstavy: WorldView Network – Culture 2000, Akademie věd ČR