Srdcem celého projektu je impozantní atletický stadion a park, strategicky umístěné na pozemcích bývalého průmyslového areálu Vituki ve čtvrti Ferencváros. Ale to není všechno - součástí vývoje je také dechberoucí pěší a cyklistický lanový most, který spojuje severní část ostrova Csepel a poskytuje přístup k novému Atletickému tréninkovému centru. Tyto propojené prvky harmonicky utvářejí městskou krajinu a slibují živou budoucnost této oblasti.

Nejde jen o atletiku

Projekt si neklade za cíl pouze povznesení atletiky, ale také transformaci městského prostředí. Revitalizační snahy zahrnují obnovu pozemku Vituki a okolní oblasti na břehu Dunaje. Díky přizpůsobivému využití průmyslových prostor projekt oživuje město a nabízí veřejný sportovní a rekreační park. V centru stojí atletický stadion. Během všedních dnů jsou horní tribuny stadionu proměněny v centrum pro sportovní nadšence, kteří zde mohou využít krytou a osvětlenou běžeckou dráhu, dráhu pro jízdu na kolečkových bruslích, zónu pro streetworkout, tréninková zařízení a různá občerstvení.

Podívejte se na letecké záběry stadionu ve vysokém rozlišení:

Zdroj: Youtube

Propojitelnost je klíčovým prvkem projektu. Komplexní síť pěších chodníků, cyklistických stezek a lodních stanic propojí vývojovou oblast, která je obklopena mostem Rákóczi, přehradou Kvassay, novým lanovým mostem a záplavovou ochrannou bariérou na severním Csepelu. Tato spojení zajišťují plynulý pohyb mezi severními a jižními částmi Pešti až na ostrov Csepel. Revize urbanistických plánů projektu zaručuje čistší a estetičtější městskou krajinu podél Dunaje. Dřívější průmyslové funkce se vkusně proměnily v nízkopodlažní sportovní a rekreační zařízení, která transformují oblast v centrum dění.

Klíčovým aspektem projektu bylo také začlenění této výjimečné lokality do okolních přírodních hodnot. Cílem bylo vytvořit atraktivní městský prostor na hranici ekologické sítě EU a Maďarska podél Dunaje, který respektuje a představuje výjimečné přírodní hodnoty této oblasti. Vize projektu se naplňuje v souladu s ekologickými sítěmi EU a Maďarska a propojuje architektonickou vizi s ekologickým uvědoměním.

Tři části

Celkový plán projektu zahrnuje tři hlavní části. První je Národní atletické centrum a park, rozkládající se na ploše 15 hektarů. Druhá část je Atletické tréninkové centrum o rozloze 5 hektarů na severním Csepelu. Třetí jednotka se zaměřuje na ulici Hajóállomás a její okolí, které je klíčovou oblastí pro integraci projektu do městské struktury.

Projekt zajišťuje pohodlný přístup k Národnímu atletickému centru a parku díky dvěma novým trasám a rekonstrukci jedné existující trasy. Součástí projektu je také kompletní obnova inženýrských sítí a silniční infrastruktury, řízení dopravy a zeleného úprku v blízkosti plánovaných a stávajících dopravních struktur.

Když je potřeba, přidají se sedadla

Vrcholným dílem projektu jsou nová budova atletického centra a venkovní atletické tréninkové centrum. Tato sportovní zařízení byla postavena s ohledem na přísné požadavky Maďarského atletického svazu (MASZ) a Světové atletiky (WA). Atletické centrum disponuje kapacitou až pro 40 000 diváků a jeho ocelovou konstrukci navrhl architektonický ateliér NAPUR Architect Kft. Střešní konstrukce stadionu využívá inovativní předpjaté kabelové struktury, což je v Maďarsku jedinečné a bylo to vypracováno pod dohledem společnosti Exon 2000 Ltd. s pomocí odborníků z renomované britské inženýrské firmy Buro Happold.

Plně zastřešený stadion je vybaven střešní konstrukcí, která byla navržena pro dlouhodobé využívání v soutěžním klání, ale i mimo vrcholné akce. To znamená, že veškeré osvětlení, sportovní osvětlení, ozvučení a ukazatele výsledků zůstávají v provozu. Díky tomu je možné pravidelně pořádat významné mezinárodní turnaje a při potřebě lze kapacitu stadionu rozšířit přidáním pronajímatelných tribun. V základním provozu stadion nabízí pevnou spodní tribunu s kapacitou 15 000 sedadel, kterou lze rozšířit o dočasnou pronajímatelnou horní tribunu s kapacitou 25 000 sedadel pro větší soutěže. Tyto dočasné struktury jsou po skončení akcí demontovány a uvolněný prostor je využit pro masové sportovní aktivity v otevřené aréně.

Od června v provozu

Unikátní střešní konstrukce Národního atletického centra, doplněná o městskou pergolu, nemá v celém světě obdoby. Pod touto střechou se nachází Sportovní ring, který slouží jako otevřený městský prostor přístupný veřejnosti a nachází se na malebném břehu Dunaje. Toto propojení architektonického ohromení a veřejného přístupu potvrzuje roli centra jako významného mezinárodního sportovního a kulturního centra.

Národní atletické centrum, vystavěné pro Mistrovství světa v atletice v roce 2023, představuje nejen místo sportovních výkonů, ale také symbol inovace a rozvoje města. S jeho výjimečným designem a funkčností zdobí panorama Budapešti a zároveň podporuje ducha atletiky, volnočasových sportů a mládežnického sportu. Koruna královny sportu s hrdostí zdobí břehy Dunaje a zve návštěvníky i místní obyvatele, aby si užili její nezapomenutelnou krásu.

  • Projekt: Národní atletické centrum v Budapešti
  • Plocha: 75 000 m2
  • Celková plocha: 1 500 000 m2
  • Autor: NAPUR Architect Kft.
  • Vedoucí architekt: Marcel FERENCZ
  • Zdroj: BowerBird