Připravit na zimu potřebuje celá zahrada, tedy i keře s drobným ovocem, jako jsou maliny, ostružiny a rybíz. V zásadě se vždy jedná o odstranění starých větví a mladých, slabých výhonů, vypletí a prokypření půdy, přihnojení vyzrálým kompostem, zahrnutí mulčem, ať už klasickým z kůry, nebo třeba chvojím, a závlahu. Nyní se podíváme, jak konkrétně tato pravidla aplikovat na jednotlivé druhy.

Rybíz

Nejlepší úroda u keřového rybízu je z dvou až tříletých větví, ty starší proto odstraňte hned po sklizni přímo u země. Keři nechte osm až dvanáct větví, zmladíte tedy zhruba jeho třetinu, ale rozhodně nezkracujte jednoleté výhony.

U rybízu stromkového zkraťte všechny větve o jednu třetinu, odstraňte suché či slabé větve a nechte celkově osm až deset nejsilnějších větví. Střed koruny by měl být prosvětlený, jako ochrana před plísňovými a houbovými chorobami. Zkontrolujte úvazy, protože silný podzimní a zimní vítr by mohl stromky poškodit, pokud by neměly dostatečnou oporu.

Maliny

Maliníky plodí na letorostech vyrostlých z loňských výhonů, proto po sklizni odstraňte všechny výhony, které tento rok plodily, poznáte je podle tmavšího dřeva. Odstraňte také slabé, poškozené či napadené letorosty a nechte jen cca dvacet nejsilnějších výhonů na každý čtvereční metr. Tyto výhony je také potřeba zkrátit o třetinu, ale až na jaře. Na zimu je dobré poskytnout maliníku oporu před větrem či sněhem, stačí mezi dva kůly natáhnout silnější provaz a maliníky o něj opřít či opatrně přivázat. Maliník je náchylný k promrzání, takže je vhodné udělat před zimou nastýlku vrstvou zeminy. Před zimou můžete kyselomilnému maliníku přidat trochu rašeliny a hořečnatého hnojiva.

Ostružiny

Ostružiník má podobný princip řezu jako maliník. Plodí na jednoletých výhonech, tedy těch, které narostly v předchozím roce. Dvouleté odplozené výhony po sklizni odumírají, a buď je můžete ořezat těsně u země již teď na podzim, nebo je ponechat přes zimu, aby poskytly zbývající rostlině částečnou ochranu před mrazem, a ořezat je až na jaře. U ostružiníku je stejně jako u maliníku vhodné na podzim provést nastýlku vrstvou zeminy jako ochranu před promrznutím.

Zdroje: českéstavby.cz, prima-receptář.cz, zahrada-centrum.cz