Uzavřeli byste rádi smlouvu o stavebním spoření svému dosud nezletilému potomkovi? V současné době nabízí všech šest stavebních spořitelen pro mladé klienty určité zvýhodnění buď v rámci sezónní akce nebo jako trvalou součást své nabídky. Nejčastěji můžete získat slevu z poplatku za uzavření smlouvy, ale jsou zde také další lákadla. Podle čeho tedy vybrat ten nejvhodnější produkt? Nejprve byste se asi měli zamyslet, co konkrétního od smlouvy o stavebním spoření budete očekávat. Chcete-li dítěti pouze výhodně spořit a zajistit mu prostředky na „rozjezd“ do vlastního života, bude pro vás určitě vhodnější jiný produkt než v případě, že smlouvu pro každého člena rodiny zakládáte hlavně kvůli získání maximální státní podpory, přičemž za několik let si chcete vzít jeden velký společný úvěr a ze získaných prostředků byste rádi pořídili rodinný domek. Při výběru spořitelny a konkrétního produktu tedy budou hrát zásadní roli vaše záměry, věk dítěte, skutečnost, jestli chcete spořící cyklus do dospělosti dítěte několikrát zopakovat nebo budete preferovat dlouhodobé (více než šestileté) spoření na jednu smlouvu, otázka, zda chcete dítěti raději zajistit nárok na levný úvěr nebo zamýšlíte pouze co nejvýhodněji spořit. V případě preference úvěru bude také záležet na tom, kdy ho přibližně budete potřebovat. Základní parametry stavebního spoření jsou v zásadě u většiny spořitelen podobné. Existují však jednotlivé tarify, které se lépe hodí pro spoření, a jiné, jež zvýhodňují čerpání úvěru. Většinou si můžete vybrat mezi rychlou a pomalou variantou, které se liší tempem nárůstu hodnotícího čísla – čím rychlejší variantu získáte, tím rychleji získáte nárok na úvěr, ale tím rychleji ho také budete muset splatit. Pokud tedy na úvěr nespěcháte (chcete pouze dát dosud malému dítěti šanci na jeho budoucí čerpání), volte raději z pomalých variant, mladý člověk pak nebude muset vydávat měsíčně tak vysoké částky na jeho splácení. U Modré pyramidy (VSS KB) dokonce volbou pomalé varianty při současném dlouhodobém spoření (delším než klasický šestiletý cyklus), můžete získat nárok na nižší, až 3% úrokovou sazbu z úvěru.

Základní parametry produktů stavebního spoření
Spořitelna - tarif
Úrok z vkladů
Úrok z úvěru
ČMSS - Invest
2 %
4,8 %
Hypo - NS
2 %1)
4,9 %
Hypo - NU
1 %2)
3,9 %
Raiffeisen - Global
2 %
4,9 %
SS ČS
2 %
4,75 %
VSS KB - Kredit
2 %
3-5 %3)
Wüstenrot I
2,5 %
5,3 %
Wüstenrot II
1,5 %
4,4 %

Pozn.: CČ.........cílová částka1) Při zaplacení poplatku za uzavření smlouvy ve výši 1,8 % cílové částky (místo 1,2 %) a nečerpání úvěru možnost získat úrok z vkladů až 4 %. 2) Při zaplacení poplatku za uzavření smlouvy ve výši 1,8 % cílové částky (místo 1,2 %) a nečerpání úvěru možnost získat úrok z vkladů až 2 %. 3) Úrokovou sazbu úvěru lze zvolit, nižší úrok se váže k pomalejší variantě a delšímu spoření a naopak.

Zdroj: stavební spořitelny
Kromě základních parametrů jednotlivých spořitelních produktů můžete při volbě spořitelny vzít v úvahu i jednotlivá zvýhodnění, která jsou dětem a mladým lidem tradičně nabízena: ČMSS Od 1. 7. do 30. 9. 2004 probíhá akce, díky níž mohou všichni mladí klienti, kteří ještě nedosáhli 19 let, získat bonus ve výši 50 % úhrady za uzavření smlouvy (ta standardně činí 1 % z cílové částky). Podmínkou je uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření v daném období. Bonus platí pouze pro cílové částky do 300.000 Kč, jeho maximální výše je tedy 1.500 Kč. Zpestřením může být také soutěž Tady pomáhá Liška probíhající od 1. 6. do 31. 8. Účastníci musí do okna vylepit plakát ČMSS, pokud budou mít štěstí a budou kontaktováni „mobilní patrolou“ ČMSS, mohou získat 5.000 Kč (v případě, že v daném období uzavřeli novou smlouvu) nebo alespoň plyšovou lišku. Hypo Tato spořitelna dlouhodobě nabízí produkt Stavební spoření mladých (SSM) – klienti do nedovršených 18 let, za něž uzavřou smlouvu o stavebním spoření jejich zákonní zástupci na cílovou částku v přesné výši 250.000 Kč v úvěrovém tarifu NU 1,2, získají 50% slevu z poplatku za uzavření smlouvy, a ušetří tak 1.500 Kč. Podobná nabídka s názvem Nadstandard 500 platí pro všechny klienty bez ohledu na věk. Uzavřete-li sobě nebo dítěti smlouvu v tarifu NU 1,2 na cílovou částku 500.000 Kč, opět získáte slevu 50 % ze vstupního poplatku, což je v tomto případě 3.000 Kč. Raiffeisen Raiffeisen tradičně nabízí mladým slevu 15 % z poplatku za uzavření smlouvy. Lidé do 24 let včetně tak zaplatí pouze 0,85 % cílové částky. Např. při cílové částce 300.000 Kč místo 3.000 Kč zaplatí pouze 2.550 Kč. SS ČS Buřinka připravila pro děti, které v roce 2004 dosáhnou maximálně 18 let, zvláštní pré