Mandorla je aureola či svatozář elipsovitého tvaru, která obepíná celou postavu. Užívá se na románských mozaikách, ale také při zobrazování Budhy.