Nadace českého výtvarného umění (NČVU) poprvé veřejnosti představila vizi dalšího směřování výstavní síně Mánes a plány na komplexní rekonstrukci celé budovy. Unikátní projekt nepočítá s radikálními zásahy, ale s architektonickým i funkčním návratem do doby největší slávy budovy ve 30. letech minulého století – samozřejmě s využitím moderních technologií.

Proběhlé opravy a další budoucnost

Nadace investovala v roce 1996 cca 40 mil. Kč do zásadní opravy základů a mostní konstrukce budovy, která byla v havarijním stavu, jen díky tomu Mánes nesmetla následná povodeň. Koncem roku 2008 byla zrestaurována fasáda Šítkovské věže (spolufinancovaná především Magistrátem hl. m. Prahy) a rozběhly se první kroky vedoucí k zásadní, pro další osud Mánesa životně důležité, kompletní rekonstrukci budovy. Odhadované náklady dosahující 100 miliónů Kč hodlá Nadace českého výtvarného umění z valné části financovat z vlastních zdrojů, např. prodejem děl ze svých sbírek v aukcích. Vedle toho však hledá případné spoluinvestory.

Výstavní síň Mánes Autor: archiv

Požadavek: Pietní rekonstrukce

Při výběru architekta se zadavatelé rozhodli pro ateliér HMArchitekti, jejichž projekt spojení provozních i technologických možností budovy z hlediska dnešních nároků na straně jedné a požadavku pietní rekonstrukce na straně druhé nejlépe odpovídal jejich představám. Nový komplexní grafický styl pro Mánes vytvořilo Studio Najbrt. Konzultantem Nadace pro specifické otázky rekonstrukce, vybavení a provozu výstavní síně je Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum.

Půdorys jednotlivých podlaží výstavní síně Mánes Autor: archiv Jak by tedy měl Mánes po rekonstrukci, plánované na léta 2010 až 2011, vypadat? Středobodem bezbariérové budovy samozřejmě zůstane výstavní síň, která bude splňovat nejnáročnější technická kritéria a umožní prezentace celého spektra výtvarných uměleckých oborů. Síň bude fungovat jako klasická kunsthalle spolupracující s podobně orientovanými zahraničními galeriemi. Počítá se s výstavami zaměřenými na to nejlepší z tvorby osobností našeho i světového umění. Ve spodním podlaží nově vzniknou dva plně vybavené multifunkční prostory umožňující pořádání nejrůznějších aktivit (projekce, přednášky, workshopy, formální i neformální setkání, dražby, samostatné menší výstavy atp.). Vedle sálu bude obnovena restaurace s unikátním malovaným Fillovým stropem a terasou otevřenou na Žofínský ostrov. Gastronomický koncept Mánesa vzniká ve spolupráci s M-Ambiente System Gastronomie. Mánes tak bude v lákavé symbióze nabízet mimořádné umělecké i kulinářské zážitky. Ochoz na jižní straně budovy bude oživen nově vzniklým obchodem, orientovaným na sortiment související s výtvarným uměním či designem.

Tři strategické body rekonstrukce

Programově se HMA do značné míry navrací k původnímu projektu Otakara Novotného a vytváří flexibilní prostor pro programovou interakci, nájemce a různé další aktivity. Vzhledem k tomu, že genius loci budovy byl založen na umění a umělcích Mánesa, HMA se snaží nejen v tomto duchu pokračovat, ale dále ho ještě posílit. Restaurace je přemístěna do svých původních prostor na spodním podlaží s vlastní kuchyní také v 1. pp. Komunikační strategie představuje zrušení některých schodišť a vybudování nových, které byly spolu se dvěma novými výtahy navrženy s cílem zlepšit možnosti pohybu a posílit prostorové kvality objektu.

Pražská galerie Mánes Autor: archiv

Architektonicky bylo cílem HMA částečně přiznat původní železobetonový skelet a zároveň vytvořit dialog mezi stávajícími a novými konstrukčními prvky. Okolo atria a v prostoru kavárny/restaurace v 1. np však byly zachovány původní příčky a stěny. Toto řešení je blíže původnímu vyznění hlavního výstavního prostoru. Funkci estetického kontrapunktu plní nově navržené prvky – dvě výtahové šachty a dvě stěny definující nově navržená schodiště. Tyto zdi doplňují stávající bílou konstrukci.

Z pohledu technické infrastruktury HMA navrhuje úpravy technických prostor a zařízení tak, aby se i z tohoto pohledu Mánes stal moderní budovou. Nová infrastruktura je vertikálně vedena ve dvou nově navržených instalačních jádrech u výtahových šachet. Horizontální rozvody jsou umístěny v podhledech, v dutinách stávajících stropů a částečně jsou přiznány v prostoru.

-NČVU-