Nadace českého výtvarného umění (NČVU) poprvé veřejnosti představila vizi dalšího směřování výstavní síně Mánes a plány na komplexní rekonstrukci celé budovy. Unikátní projekt nepočítá s radikálními zásahy, ale s architektonickým i funkčním návratem do doby největší slávy budovy ve 30. letech minulého století – samozřejmě s využitím moderních technologií.

Proběhlé opravy a další budoucnost

Nadace investovala v roce 1996 cca 40 mil. Kč do zásadní opravy základů a mostní konstrukce budovy, která byla v havarijním stavu, jen díky tomu Mánes nesmetla následná povodeň. Koncem roku 2008 byla zrestaurována fasáda Šítkovské věže (spolufinancovaná především Magistrátem hl. m. Prahy) a rozběhly se první kroky vedoucí k zásadní, pro další osud Mánesa životně důležité, kompletní rekonstrukci budovy. Odhadované náklady dosahující 100 miliónů Kč hodlá Nadace českého výtvarného umění z valné části financovat z vlastních zdrojů, např. prodejem děl ze svých sbírek v aukcích. Vedle toho však hledá případné spoluinvestory.

Požadavek: Pietní rekonstrukce

Při výběru architekta se zadavatelé rozhodli pro ateliér HMArchitekti, jejichž projekt spojení provozních i technologických možností budovy z hlediska dnešních nároků na straně jedné a požadavku pietní rekonstrukce na straně druhé nejlépe odpovídal jejich představám. Nový komplexní grafický styl pro Mánes vytvořilo Studio Najbrt. Konzultantem Nadace pro specifické otázky rekonstrukce, vybavení a provozu výstavní síně je Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum.

Půdorys jednotlivých podlaží výstavní síně MánesJak by tedy měl Mánes po rekonstrukci, plánované na léta 2010 až 2011, vypadat? Středobodem bezbariérové budovy samozřejmě zůstane výstavní síň, která bude splňovat nejnáročnější technická kritéria a umožní prezentace celého spektra výtvarných uměleckých oborů. Síň bude fungovat jako klasická kunsthalle spolupracující s podobně orientovanými zahraničními galeriemi. Počítá se s výstavami zaměřenými na to nejlepší z tvorby osobností našeho i světového umění. Ve spodním podlaží nově vzniknou dva plně vybavené multifunkční prostory umožňující pořádání nejrůznějších aktivit (projekce, přednášky, workshopy, formální i neformální setkání, dražby, samostatné menší výstavy atp.). Vedle sálu bude obnovena restaurace s unikátním malovaným Fillovým stropem a terasou otevřenou na Žofínský ostrov. Gastronomický koncept Mánesa vzniká ve spolupráci s M-Ambiente System Gastronomie. Mánes tak bude v lákavé symbióze nabízet mimořádné umělecké i kulinářské zážitky. Ochoz na jižní straně budovy bude oživen nově vzniklým obchodem, orientovaným na sortiment související s výtvarným uměním či designem.

Tři strategické body rekonstrukce

Programově se HMA do značné míry navrací k původnímu projektu Otakara Novotného a vytváří flexibilní prostor pro programovou interakci, nájemce a různé další aktivity. Vzhledem k tomu, že genius loci budovy byl založen na umění a umělcích Mánesa, HMA se snaží nejen v tomto duchu pokračovat, ale dále ho ještě posílit. Restaurace je přemístěna do svých původních prostor na spodním podlaží s vlastní kuchyní také v 1. pp. Komunikační strategie představuje zrušení některých schodišť a vybudování nových, které byly spolu se dvěma novými výtahy navrženy s cílem zlepšit možnosti pohybu a posílit prostorové kvality objektu.

Architektonicky bylo cílem HMA částečně přiznat původní železobetonový skelet a zároveň vytvořit dialog mezi stávajícími a novými konstrukčními prvky. Okolo atria a v prostoru kavárny/restaurace v 1. np však byly zachovány původní příčky a stěny. Toto řešení je blíže původnímu vyznění hlavního výstavního prostoru. Funkci estetického kontrapunktu plní nově navržené prvky – dvě výtahové šachty a dvě stěny definující nově navržená schodiště. Tyto zdi doplňují stávající bílou konstrukci.

Z pohledu technické infrastruktury HMA navrhuje úpravy technických prostor a zařízení tak, aby se i z tohoto pohledu Mánes stal moderní budovou. Nová infrastruktura je vertikálně vedena ve dvou nově navržených instalačních jádrech u výtahových šachet. Horizontální rozvody jsou umístěny v podhledech, v dutinách stávajících stropů a částečně jsou přiznány v prostoru.

-NČVU-