Mansardová střešní okna spojují výhody střešních oken a vikýřů - nabízejí větší prosvětlení a lepší výhled, jsou vhodná pro střechy se sklonem od 35? do 60?.