Manuelský sloh portugalský umělecký sloh, který kombinuje prvky pozdní gotiky a maurské architektury. Typické pro tento sloh jsou bohatě zdobené ornamenty a námořní motivy (navigační přístroj, korály, chaluhy...).