Vlhké zdi jsou studené zdi. Vlhkost snižuje tepelně izolační schopnosti staveb. Vlhkost ve zdi může být způsobena mnoha příčinami. Špatné svody, kondenzační vlhkost, kapilární vzlínavost. Bývá to způsobeno i chybějící nebo poškozenou horizontální izolací. V minulosti se totiž izolovaly stavební objekty pomocí materiálů s krátkou životností nebo se neizolovalo vůbec. Výsledkem je vlhké zdivo, omítka padá. Bydlení v takových objektech je nezdravé, vzniká zápach z nadměrné vlhkosti a ztráty tepla a energie jsou vysoké. Vlhkost je také živnou půdou pro tvorbu plísní, agresivní soli vnikají do zdiva. Většina stavebních materiálů jako např. cihly, vápno či malta jsou porézní, mají tudíž schopnost vázat a přijímat vodu. Vzduchové póry činí až 25 procent zdiva. Kámen, žula nebo pískovec mají naopak nulový pórový systém a mohou vodu dokonale zadržet. U kamenných objektů voda proniká pouze maltou. Každý stavební objekt je originálem, proto se musí hledat pro každý objekt jiné řešení. Objekty starší než 30 let mají izolace poškozené. Mezi metody sanace patří například: chemické injektáže, řezání řetězovou pilou, řezání diamantovým lanem, elektroosmické a magnetokinetické metody, izolace zarážené. Izolace zarážené Jedním z řešení sanace zdiva je mechanicky oddělit zdivo pevnou zábranou, tj. že se do spodní části vloží nerezové desky. Objekt získá na hodnotě. A prospěje to kvalitě bydlení a vašemu zdraví. Sanace vlhkých zdí (hydroizolace zdiva) se může provádět např. metodou HW system, tj. zarážením nerezových chromocelových plechů do spáry zdiva, aniž by předem docházelo k otevření zdiva. U kamenné budovy je předpokladem průběžná spára. Metoda je výhodná zejména i tam, kde jsou zavlhlé sklepní prostory. Desky jsou vlnité a zarážejí se do zdiva strojně (pneumaticky). Odborně provedená práce zaručuje, že nedojde k poškození nebo rozbití zdiva. Výška zarážení by měla být co nejníže (min. 2 cm od terénu), neboť ve většině případů je konstrukce podlahy uvnitř objektu výše položená než venkovní terén, takže plech se na vnitřní straně zdí objeví pod úrovní podlahy. Viditelné svislé plochy pod izolační spárou HW je potřeba izolovat. Používá se lepenkový pás, který se za horka napojí na přesah plechu přes zdivo. Vertikální izolaci lze provést i sanačními omítkami nebo nátěry. Práce lze provádět za chodu objektu. U rodinného domku trvají jeden až dva dny. Garance se poskytuje na materiál i provedení na 50 až 80 let. - Olga Koníčková -