Mauzoleum je monumentální hrobka. Mezi nejznámější mauzolea patří Tádž Mahal nebo Leninovo mauzoleum v Moskvě.