Mazivo je látka omezující tření mezi dvěma povrchy. Jako mazivo se často používají rostlinné nebo syntetické oleje. Mazivo se také může přidávat do pohonných hmot.