Meandr je pásový ornament, jež má podobu vodních vln, anebo pravoúhlé lomené čáry.