Když se kocháte pohledem na mech v lese, není na tom nic špatného. Ale ve chvíli, kdy si jej začnete všímat na své střeše, už to tak krásný pohled není. Mech se tvoří nejčastěji na zastíněných střechách. Obvykle otočených na severní stranu. Pokud je povrch střechy pórovitý a prašný, mechu se daří ještě víc.

Mech na střeše jako problém

Podívejte se, jak ošetřit střechu proti mechu:

Zdroj: Youtube

Mech vzniká na všech typech střešních krytin. Nejčastěji však na těch s příměsí cementu (beton a eternit) a na starých pálených taškách. Naopak glazovaná nebo engobovaná pálená taška je odolnější.

Díky jejich hladkému povrchu voda z tašek stéká dolů, nedochází k tak velkému usazování nečistot. A to znamená horší podmínky pro růst mechu.

Proč je mech (nejen) na střeše problém?

Mech na střeše zadržuje vlhkost, což může způsobit trvalé poškození střešní krytiny. Navíc může dojít k ucpání podokapních žlabů a svodů. V případě, že máte bydlení v podkroví, mohlo by vám do něj začít zatékat.

Další nevýhodou je fakt, že při dešti se může mech uvolňovat a padat ze střechy. A to nechce nikdo. V neposlední řadě mohou kořínky mechu prorůst až do střešní konstrukce.

POZOR: Na střeše se můžete setkat také s lišejníky. Ty poznáte podle typických skvrn v modré, černé nebo zelené barvě. Můžete si je splést s plísní nebo hnilobou.

Růst mechu na střeše podporují tyto faktory:

  • Stromy v okolí, z nichž na střechu dopadají větvičky a další odpad.
  • Vodní zdroje v blízkosti zvyšující vlhkost.
  • Orientace na sever.
  • Výskyt lišejníků v okolí střechy.
  • Menší sklon střechy, což znamená nedostatečný odvod a vysychání střechy.
  • Nedostatečné větrání ve vzduchové vrstvě pod krytinou.

Ruční odstranění mechu je nedostatečné

Mech můžete ze střechy odstranit ručně. A to za pomoci špachtlí, kartáčů, ale i vysokotlakého čističe. Takové čištění však nebude dostatečné. Odstraníte pouze povrchové části mechu.

Mechové kořínky však mohou být prorostlé do krytiny. A s nimi nehnete. Takže vaše střecha bude znovu zelená dřív, než slezete ze žebříku.

Vyzkoušejte skalici modrou

K trvalému odstranění mechu ze střechy použijte chemické přípravky. Ty zničí jak povrch, tak i kořínky mechu. Použít k tomu můžete roztok skalice modré. Použijte 500 gramů skalice a smíchejte ji s 10 litry vody.

Roztok se na střechu aplikuje za pomoci pistole či postřikovače. Použít můžete i konev. Dejte si však pozor na to, abyste se v roztoku nevykoupali i vy – skalice modrá je toxická.

Skalice modrá se nepoužívá na střechu s oplechováním nebo odvodněním z pozinkovaného plechu či titanzinku.

Po použití skalice modré nepoužívejte dešťovou vodu stékající ze střechy na zalévání zahrady po dobu cca 3 měsíců.

Prostředky z obchodu

Kromě skalice modré můžete použít i hotové přípravky na likvidaci mechu z obchodu. Použít můžete například Mech-stop nebo Anti-Moss. I zde se přistupuje k aplikaci postřikovačem, použít lze i štětec.

NA CO SI DÁT POZOR: Při aplikaci jakéhokoliv chemického přípravku si počkejte, až nebude větrno. V opačném případě budou silně toxické látky nejen na vás samotných, ale i na zahradě, kde mohou napáchat velké škody.

Instalujte měď a zinek

Doporučená je také instalace měděných nebo zinkových pásů pod hřeben střechy. V blízkosti těchto kovů se mechu příliš nedaří. Za deště se budou z mědi na střechu uvolňovat drobné částečky, které budou střechu částečně chránit.

Zdroj: stavinvest.cz, strefa.cz, e-coleman.cz