Mezi nejdůležitější mechanické vlastnosti materiálů patří pružnost (elasticita), tvárnost (plasticita), pevnost a houževnatost. Mechanické vlastnosti jsou ovlivněny interními a externími faktory. Druhy zkoušek mechanických vlastností materiálů: statické zkoušky, dynamické zkoušky rázové a cyklické, zvláštní technické zkoušky.