Vydavatel TVUJDUM.CZ, TVOJDOM.SK, DEINWOHNEN.DE, DEINWOHNEN.AT, společnost Media Online zprovoznila své korporátní stránky. Stránky jsou určené pro komplexní přehled aktivit Media Online na jednotlivých trzích, včetně základních produktových informací, centrální správě tiskových informací a informací o zaměstnání. Korporátní prezentace je zpracována v českém a anglickém jazyce. Přímá adresa je http://www.mediaonlineglobal.com