Medína je část severoafrických měst, již tvoří křivolaké úzké uličky, někdy dokonce zastřešené a položené v několika patrech nad sebou. Arabové je stavěli od 9. století.