Právo každého dítěte hrát si v klidném a bezpečném prostředí je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte z roku 1989. Přestože se toto právo jeví jako naprosto přirozené, miliony dětí na celém světě jsou ochuzeny o tento základní prvek ve vývoji lidské bytosti především kvůli válečným konfliktům, chorobám nebo vykořisťování. IKEA se proto stala sponzorem programu UNICEF v Angole a Ugandě zaměřeného na podporu práva dětí na hru. Roztomilý medvídek dětem V rámci programu UNICEF uvádí IKEA celosvětově na trh roztomilého plyšového medvídka IKEA PS BRUM v ceně 199,- Kč, z jehož prodeje jsou 2 eura na celém světě určena na podporu programu UNICEF. Pomoc IKEA ve válkou postižené Ugandě je zaměřena na program pro dorost, především na prevenci HIV/AIDS. Proč tedy neudělat radost své ratolesti koupí jednoho z plyšových medvídků IKEA PS BRUM a nepomoci tak zároveň i ve válkou postižené Ugandě?