Přestože ve všech přehledech hypotečních bank je tradičně uváděno pouze devět subjektů, úvěr na bydlení s parametry hypotéky můžete získat i u dalších, možná méně známých bank. Víte například, že hypotéky nabízí i Volksbank a Waldviertler Sparkasse? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Vyplatí se o nich pro financování nového domova uvažovat? Licenci na vydávání hypotečních zástavních listů má u nás v současné době deset bank. Kromě ČSOB, která starost o hypotéky přenechává ČMHB, jež je součástí její finanční skupiny, všech zbývajících devět bank hypotéky aktivně poskytuje (hypotéku tak můžete získat u KB, ČS, ČMHB, Raiffeisenbank, GE CB, Živnostenské banky, HVB, Wüstenrotu a nově i u eBanky). Kromě těchto „klasických“ hypotečních bank však úvěry na nemovitosti nabízejí i další banky. Podle zákona o dluhopisech je hypotéka „úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky“. Této definici odpovídají např. parametry úvěrů od Volksbank a Waldviertler Sparkasse. Vzhledem k absenci licence sice tyto úvěry nemohou být hrazeny z hypotečních zástavních listů, ale banky k jejich poskytování využívají jiné zdroje. Hypotéka od Volksbank Volksbank začala fyzickým osobám poskytovat úvěry na nemovitosti teprve začátkem listopadu. Hlavním znakem její hypotéky by měla být příprava úvěru podle individuálních potřeb klienta. Hypotéka je poskytována od minimální částky 300.000 Kč do 100 % hodnoty nemovitosti, což v současné době nabízí alespoň u jednoho produktu většina hypotečních bank. Přesto Volksbank uvádí, že v obvyklých případech bude klient potřebovat alespoň 30 % vlastních zdrojů. Z tohoto úvěru člověk může financovat koupi nebo výstavbu nemovitosti, koupi pozemku, různé rekonstrukce a renovace, ale i refinancování stavebních úvěrů, vypořádání dědictví a v neposlední řadě převod členských práv k družstevnímu bytu (tento účel bývá u ostatních bank možný spíše výjimečně).

Základní parametry hypotéky od Volksbank
Výše úvěrumin. 300 000 Kč, max. 100 % odhadní ceny nemovitosti (obvykle 70 %)
Doba splatnostimax. 25 let
Doba fixace úrokové sazby1 rok nebo 5 let, příp. individuálně
Úroková sazbaod 3,75 %
Poplatek za zpracování úvěru0,75 % (min. 3 600 Kč, max. 19 000 Kč)
Poplatek za vedení úvěru100 Kč měsíčně
Další parametry - možnost odkladu splátek až o 12 měsíců od vyčerpání celé výše úvěru - možnost poskytnutí úvěru na převod členských práv k družstevnímu bytu - konzultace a odhad nemovitosti zdarma - podmínkou je běžný účet u Volksbank - možnost úvěru šitého na míru

Zajímavými vlastnostmi hypotéky od Volksbank je poměrně nízká minimální úroková sazba (od 3,75 %) a možnost nastavení individuální délky fixace v případě potřeby (standardně 1 nebo 5 let). Příjemný je rozhodně i bezplatný odhad nemovitosti a možnost odkladu splátek až o 12 měsíců po dočerpání hypotéky. Hypotéka od Waldviertler Sparkasse Také Waldviertler Sparkasse (WSPK) uvádí, že hlavní výhodou její hypotéky může být osobní přístup ke klientovi a možnost nastavení parametrů v závislosti na jeho situaci. I tento úvěr může být poskytnut až do 100 % hodnoty nemovitosti, přičemž spodní hranice pro čerpání úvěru není vůbec nastavena. To by mohlo být výhodou zvláště pro ty, kteří chtějí hypotéku použít spíše pro opravy nebo menší rekonstrukce a minimální částky hypoték ostatních bank jsou pro ně příliš vysoké. Naopak nevýhodou může být poměrně vysoký poplatek za zpracování úvěru (1 %) a v porovnání s ostatními bankami i vyšší úroková sazba. V současné době banka nabízí sazbu od 5,9 % (většina ostatních bank nabízí minimální sazbu nižší, ovšem vzhledem k odlišným kritériím posuzování bonity klienta a rozdílným systémům přidělování úrokových sazeb nemusí být porovnání minimálních sazeb zcela směrodatné – ten samý klient může klidně dostat výhodnější úrok u banky, jejíž minimální úroková sazba je proti ostatním vyšší). Úroková sazba je u WSPK spojena s jednou zvláštností, která se na našem trhu hypoték dosud nevyskytovala, totiž absencí fixačního období. Zatímco v ostatních bankách budete mít úrokovou sazbu vždy stejnou po dobu od 1 roku do 15 let (podle toho, jakou dobu fixace zvolíte), WSPK bude úrokovou sazbu průběžně měnit podle situace na trhu. V současné době, kdy jsou sazby dlouhodobě na nízkých úrovních, to může být samozřejmě výhodné, ovšem v případě, že by úroky začaly stoupat, přestávalo by se to postupně vyplácet. Na druhou stranu velkou výhodou je možnost kdykoliv předčasně splatit celou hypotéku (nebo její část) bez sankčních poplatků. Ostatní banky podobný krok většinou umožňují právě jen v období změny úrokové sazby (tedy na konci fixačního období). Banka pro svou hypotéku vyžaduje kvalitní zajištění, a to nejen pomocí zástavy nemovitosti, ale i podepsanou směnkou s jedním ručitelem, kterým se ovšem může stát i vaše manželka či manžel. Také tento požadavek však lze podle banky řešit individuálně.

Základní parametry hypotéky od Waldviertler Sparkasse
Výše úvěrumin. částka není omezena, max. 100 % odhadní ceny nemovitosti
Doba splatnostimax. 20 let
Doba fixace úrokové sazbyúroková sazba není fixována, banka ji mění v závislosti na situaci trhu
Úroková sazbaod 5,9 %
Poplatek za zpracování úvěru1 %
Další parametry - možnost předčasně splatit úvěr kdykoliv bez sankčních poplatků - kromě zástavy nemovitosti nutný i směnečný ručitel (ručit může i manžel/ka) - podmínkou je běžný účet u WSKP- možnost úvěru šitého na míru

Obě banky nabízejí svým klientům velmi individuální přístup a produkty šité na míru, což je u tak zásadních projektů, jako je vlastní bydlení, určitě velmi zajímavé. Jistou nevýhodou obou, a zvláště pak WSPK, je ale ří