Každý občan České republiky může mít pouze jedno místo trvalého pobytu. V případě jeho změny je povinen tuto změnu nahlásit na příslušném obecním či městském úřadě v místě nového bydliště.

Co je nutné mít s sebou

Na úřad si s sebou nezapomeňte vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále budete potřebovat dokument, který vás opravňuje užívat byt nebo dům, kam se chcete k pobytu přihlásit. Může to být například výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouva.

DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY SE DOČTETE ZDE:

V případě, že se přestěhujete například do domu nebo bytu, který vlastní někdo z vašich příbuzných, a tudíž nemáte žádný z předchozích dvou dokumentů k dispozici, pak budete na úřadě potřebovat úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Přímo na úřadě ještě dostanete k vyplnění přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatíte správní poplatek za ohlášení změny 50 korun.

Nahlášením to nekončí

Jakmile dojde k přihlášení do nového místa, je nutné vyměnit osobní doklady, především jde o občanský průkaz. Žádost o jeho vydání lze podat na stejném obecním či městském úřadě. S sebou byste měli mít jednu fotografii pasového formátu. Vydání nového průkaz může trvat až měsíc.

Po vyzvednutí nových dokladů je nutné nahlásit změnu adresy na úřadech a dalších institucích, s nimiž jste v nějakém kontaktu. Obvyklá lhůta pro provedení změn je pět až osm pracovních dní od vyzvednutí nového průkazu.

Novinka: Základní registry usnadní hlášení změn

Od 1. července letošního roku by mělo být nahlašování změn jednodušší než dříve. A to z toho důvodu, že Ministerstvo vnitra spustilo Základní registry. V podstatě se jedná o informační systém, který bude shromažďovat data o obyvatelích, firmách, nemovitostech i o samotných úřadech. K těmto datům pak budou mít přístup úřady i další instituce. Díky tomu by mělo dojít ke zjednodušení a urychlení komunikace s úřady, státní správou i územní samosprávou.

V praxi by tedy mělo od 1. července 2012 stačit nahlásit změnu pobytu na obecním úřadě, který změnu zaeviduje do databáze. Odtud se o provedené změně adresy dozví i další instituce. Dokonce je možné, aby na vaši žádost úředníci oznámili změny i soukromým institucím, jako jsou banky, pojišťovny, dodavatelé elektřiny nebo mobilní operátoři. V takovém případě je však nutné ještě zadat informační příkaz prostřednictvím Czech Pointu.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Správa základních registrů ČR