Už prvního ledna vstoupí novela v platnost. Hovoří o tom, že každé topení v bytových domech a kancelářských budovách musí být osazeno jednotkou na měření spotřebovaného tepla. Pokud nebude, může Státní energetická inspekce vyměřit pokutu až ve výši 200 000 korun. Bohužel to však vypadá, že plná pětina bytových domů a bohužel neznámé množství kancelářských budov tuto povinnost ještě nesplnily. Velmi často čekají tito opozdilci na to, až vyjde prováděcí vyhláška, která určí, jakým zařízením, jakým způsobem a s jakou přesností mají tyto měřiče fungovat. Ta bohužel ještě není a ministerstvo slibuje, že je v poslední fázi přípravy vyhlášky.

Je to pozdě

Jenže vydávat vyhlášku dva měsíce před uvedením zákona v platnost je ovšem příliš pozdě. Stěžují si na to jak obce (mají největší podíl v té jedné pětině neosazených domů), tak i firmy, které tyto měřiče instalují. Za dva měsíce nelze stihnout takové množství bytů a kancelářských prostor. Navíc technické specifikace vyhlášky mohou ze současné nabídky specializovaných firem vyškrtnout některé typy, které jsou už objednány a nainstalovány v některých objektech.

Ministerstvo slibuje úsporu nákladů

Celé nařízení je součástí plánu snížení spotřeby energií. Majitelé bytů a kanceláří, kteří budou mít přesné rozúčtování své spotřeby, podle ministerstva sníží svou spotřebu tepla a teplé vody o 15 %. Celý systém však není tak průhledný, jak by si ministerstvo představovalo.

Odečty tepla z radiátorů jsou jen orientační hodnotou, která se následně přepočítává přes koeficienty podle polohy a umístění bytu. Následně se také připočítává platba za teplo ve společných částech domu a také rozdíly mezi hodnotou dodanou do domu na společném měřáku a součtem hodnot z domu. Proto mnozí majitelé bytů o své spotřebě ví jen velmi málo, protože její propočet je obtížnější než u původního rozúčtování celkově odebrané tepelné energie na plochu bytu.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com