Problém nastává, máme-li nějaký opravdu starý, méně úsporný spotřebič. Dlouho se už možná chystáme koupit nový, protože oprávněně předpokládáme, že zbytečně spotřebovává nadměrné množství energie. Ale pak na to zase zapomeneme a platíme za elektřinu dále. A často až když uvidíme konkrétní čísla na vlastní oči, vydáme se přesluhující ledničku nebo sporák vyměnit. Jakým způsobem ale zjistit, jak na tom naše chladnička nebo elektrický sporák je? Nejrychlejší cestou je si koupit (asi za 500 – 600 korun) nebo si u svého dodavatele elektrické energie bezplatně zapůjčit přenosný měřicí přístroj, který průběžně monitoruje různé zajímavé údaje o spotřebě elektřiny určeného elektrospotřebiče.

ČTĚTE TAKÉ:

Měřič vypadá jako rozdvojka s displejem, která se jednoduše zasune v kuchyni do zásuvky, a do měřiče se pak připojí zástrčka zvoleného elektrického spotřebiče. Měřicí přístroj měří okamžitý, minimální a maximální příkon, dále spotřebu, napětí, velikost protékajícího proudu, dobu provozu spotřebiče apod. Tento přístroj je ale ještě mnohem „chytřejší“: kromě měření také ještě navíc počítá a sděluje průběžné peněžní náklady na energii spotřebovanou kontrolovaným „podezřelým“ spotřebičem. Výpočet nákladů za naměřenou spotřebu počítá dokonce rovnou ve dvou tarifech.

Všechny výpočty a zjištěné hodnoty si můžeme přečíst na displeji; po vyjmutí měřiče ze zásuvky si naměřená data můžeme vyvolat z jeho paměti. Po zkontrolování a vyhodnocení výsledků – naměřených hodnot spotřeby energie – se na základě těchto přesných měření teprve můžeme rozhodovat, jestli spotřebič vyměníme za nový úspornější, nebo si jej ještě nějaký čas ponecháme.

A jak vysoké jsou přibližně příkony různých kuchyňských spotřebičů? Kuchyňský robot má příkon mezi 300 a 600 W, chladnička může mít kolem 100 W, mraznička 120 – 150 W, mikrovlnná trouba pak až 800 W a žehlička 1500 W.