Mešita je budova sloužící muslimům k uctívání Alláha. Architektonicky jde o nejtypičtější stavbou islámské architektury, lze ji chápat jako nejstarší projev islámu.