Českomoravský Autor: archiv cement, a. s., nástupnická společnost, se proto dohodl s významnými partnery a k datu 11.1.2011 vyhlašuje soutěž Města bez smogu. Jde o originální počin na poli ekologického stavebnictví, zaměřený na širší odbornou, ale i zájmovou veřejnost.

Samotná soutěž je ideová, jednokolová. Je pořádána ve spolupráci s ČKA, vybranými fakultami vysokých škol a za podpory řady mediálních partnerů. Záštitu soutěži Města bez smogu poskytuje MŠMT. Její zacílení je především na studenty a zájemce o obory, jako je architektura, stavebnictví, design a výtvarné umění.

Smyslem tohoto klání je rozšíření obecného povědomí o možnostech betonových výrobků, ploch či konkrétních objektů, které obsahují právě technologii TX Active. Toto označení nesou stavební materiály, které dokážou samočisticí schopností rozkládat nebezpečný oxid dusíku, produkovaný například silničním provozem, a přeměnit jej na zdraví neškodné látky (více na: www.txactive.cz).

Úlohou soutěžících je vytvoření návrhu betonového objektu s využitím technologie TX Active. Tímto objektem je myšleno vše, co lze umístit kdekoliv na veřejném Autor: archiv prostranství. Tedy např. do parku, náměstí, na ulici či silnici a tak podobně.

Návrhy musí účastníci soutěže odevzdat do 25. února 2011. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže i veřejného hlasování proběhne 13. dubna 2011 na brněnském Stavebním veletrhu.

Všechny návrhy splňující soutěžní podmínky budou umístěny na veřejně dostupných stránkách soutěže: www.bezsmogu.cz (nebo na Facebooku). Zde bude probíhat hlasování široké veřejnosti o nejlepší návrh, jehož autor bude odměněn částkou 10000 Kč. Z hlasujících bude vylosováno několik osob, které získají atraktivní ceny od značky Apple. Jednou z nich bude i oblíbený telefon iPhone.

Autor: archiv Vlastní soutěž vyhodnotí nezávislá, odborná porota složená z významných osobností, jež jsou uznávané kapacity ve svých oborech, a zástupců společnosti vyhlašovatele.Ocenění získají tři nejlepší návrhy, a to v této podobě:

  • Cena za 1. místo ve výši 50000 Kč
  • Cena za 2. místo ve výši 20000 Kč
  • Cena za 3. místo ve výši 10000 Kč