Celý projekt by byl neufinancovatelný ze soukromých zdrojů. Proto jej podporuje Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - BMWi).

Nejvyšší dřevostavba v Německu

Původní budovy vojenské základny budou buď odstraněny, nebo modernizovány podle nejnovějších standardů. Současně budou doplněny novostavbami, které budou realizovány inovativním systémem dřevěných konstrukcí. A dva nové objekty už v současnosti v areálu stojí - v prostředí plném zeleně vedle domů pro jednu a dvě rodiny (postaveny jsou ve standardu pasivních domů) tady doposud vyrostly dvě vícepodlažní budovy, stavěné inovativním způsobem z konstrukcí na bázi dřeva. Již v roce 2010 byla na území v rámci pilotního projektu postavena ze dřeva čtyřpodlažní budova, v dubnu 2011 byl spuštěn další, ještě ambicióznější projekt – výstavba nejvyšší dřevostavby v Německu s výškou 25 metrů.

Celá nosná konstrukce budovy je dřevěná, pouze schodišťové jádro je z důvodů ochrany proti požáru provedeno z betonu. Také opláštění fasády je zhotoveno z velké části ze dřeva a místy doplněno omítnutými plochami. Dřevo je „přiznáno“ i v interiéru - ve vnitřním prostoru jsou částečně viditelné dřevěné stropy a stěny s cílem, aby mohl být vnímán základní stavební materiál budovy. Díky štíhlé konstrukci se získala obytná plocha navíc a díky vysokému stupni prefabrikace byla budova postavena ve vysoké kvalitě a ve velmi krátkém čase - stěnové prvky přicházely na staveniště již se zabudovanými okny a hotovou fasádou, takže vybudování osmi podlaží bylo možné v průběhu třech a půl týdnů.

Na straně místností bylo z hlediska protipožární ochrany jako účinné obložení provedeno ve dvou vrstvách opláštění ze sádrovláknitých desek Fermacell. Použité desky jsou klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy A2.

Vnější stěny musely za prvé vyhovět přísným protipožárním kritériím, za druhé zajistit nejlepší ochranu proti chladu, horku a hluku. Aby bylo možné dosáhnout parametry blízké standardu pasivního domu, byla v nové výškově budově ve fasádních prvcích navržena a použita izolace o tloušťce 240 mm.

Výstavba obvodových stěn (údaje o materiálech/tloušťce):

Nosné obvodové stěny s dřevěným obložením:

 • Vertikální dřevěný obklad 21mm
 • Horizontální laťování 40mm
 • Fasádový pás Stamisol
 • Izolace
 • Sádrovláknitá deska FERMACELL 18mm
 • Větrotěsná vrstva a parozábrana
 • Dřevěná masivní stěna 85 - 120mm
 • Sádrovláknité desky FERMACELL 2 x 18mm

Nenosné obvodové stěny s omítkou:

 • Omítka 8mm
 • Izolace
 • Sádrovláknitá deska FERMACELL 18mm
 • Větrotěsná vrstva a parozábrana
 • Dřevěná masivní stěna 85mm
 • Sádrovláknitá deska FERMACELL 18mm

Konstrukce podlahy:

 • Základová deska beton 1000mm
 • Utěsnění proti vzlínající vlhkosti
 • Izolace
 • Izolace kročejového hluku 40mm
 • Cementový potěr 60mm

Konstrukce stropu:

 • Křížem vrstvené masivní dřevo (CLT) 197mm

Rychlotuhnoucí podsyp 90mm

 • Izolace kročejového hluku 40mm
 • Cementový potěr 60mm
 • Parketová podlaha 20mm

Konstrukce střechy:

 • Křížem vrstvené masivní dřevo (CLT) 147mm
 • Parozábrana
 • Izolace spádu 240 - 340mm
 • Střešní vodotěsná izolace 2mm
 • Křemílkový posyp 50mm

Povrchová úprava stěn:

 • v Penthouse - viditelné dřevěné povrchy, bíle lazurovány
 • ostatní podlaží - sádrovláknité desky FERMACELL s bílým nátěrem