Mezinárodní konfederace architektonických muzeí – ICAM (International Confederation of Architectural Museums), organizace muzeí, center a sbírek zaměřujících se podporou vztahů a vazeb mezi všemi zájemci zabývajících se prosazováním lepšího porozumění architektury.