VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ / FAKULTA STAVEBNÍ / ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ pořádá 3. ročník mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, která se bude konat ve dnech 23. 3. – 24. 3. 2005 na Fakultě stavební VUT v Brně Na konferenci budou prezentovány vědecké práce týkající se problematiky střešních konstrukcí a nejnovějších poznatků z oblasti materiálů a technologií provádění. Konference bude rozdělena do jednání ve 3 sekcích: 1. Statika a architektura střech 2. Střešní pláště a jejich detaily 3. Vady poruchy a sanace střech Bližší informace: Garant konference: Ing. Jan Škramlik, tel.: +420 541 147 430 http://www.fce.vutbr.cz/pst/zastreseni -vr-